Rådgivende enhet for russaker

Ringebu kommune har etablert rådgivende enhet for russaker. Denne enheten skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.

Kontaktperson i Ringebu kommune er ruskoordinator Ida Elise Steine, mobil: 45 33 04 02 epost ida.elise.steine@ringebu.kommune.no

Vilkår og rutiner for oppmøte, ruskontroll og gjennomføring av samtaler hos rådgivende enhet for russaker (PDF, 8 MB)