Viktig melding!

Pasientforløp

Helsedirektoratet innførte pasientforløp for psykisk helse i 2019. Det er så langt publisert ni pasientforløp, samt en plan for innføring av pasientforløp for psykisk helse og rus.

Begrepet pasientforløp kommer fra Danmark. Pakkeforløp angir:

  • Et standard forløp for behandlingen av en bestemt sykdom
  • Undersøkelser og behandlinger som er bestemt og beskrevet på forhånd
  • De enkelte delene av behandlingen er tilrettelagt etter faste forløpstider

Pasientforløp skal gi bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. De omfatter utredning, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall.

Du finner pasientforløpene nederst på siden her

De ni pasientforløpene er:

Pasientforløp voksne – Katarina Bagge Stormo

Pasientforløp barn – Torill Nystuen

Pasientforløp rus – Ida Elise Steine