Viktig melding

Pasientforløp

Helsedirektoratet innførte pakkeforløp for psykisk helse i 2019. Det er så langt publisert ni pakkeforløp, samt en plan for innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Begrepet pakkeforløp kommer fra Danmark. Pakkeforløp angir:

  • Et standard forløp for behandlingen av en bestemt sykdom
  • Undersøkelser og behandlinger som er bestemt og beskrevet på forhånd
  • De enkelte delene av behandlingen er tilrettelagt etter faste forløpstider

Pakkeforløp skal gi bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. De omfatter utredning, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall.

Du finner pakkeforløpene nederst på siden her

De ni pakkeforløpene er:

Pakkeforløp voksne – Katarina Bagge Stormo

Pakkeforløp barn – Torill Nystuen

Pakkeforløp rus – Ida Elise Steine