Kurs

Kurs i mestring av belastning – KIB

Mange voksne mennesker opplever i lengre eller kortere perioder at livet er ekstra utfordrende. Likevel kan det være vanskelig å søke hjelp. Kurs i mestring av belastning er for deg som ønsker å lære metoder for å møte og håndtere utfordringer i livet. Kurset er for deg over 18 år som opplever livet som utfordrende og ønsker å lære seg teknikker for å gjøre sin hverdag bedre.


Kurs i mestring av depresjon – KID

Kurset vil gi deg kunnskap om hva depresjon er og hvordan du kan bedre den psykiske helse. Du vil lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønster. Kurset er for deg over 18 år som opplever at livet i perioder kan bli vanskelig, og som ønsker å lære seg teknikker for å ikke bli dårligere. 
Det arrangeres også kurs i søvn og hverdagsglede i kommunen.