Viktig melding

Kurs

Kurs i mestring av belastning – KIB

 

 

Mange voksne mennesker opplever i lengre eller kortere perioder at livet er ekstra utfordrende. Likevel kan det   være vanskelig å søke hjelp. Kurs i mestring av belastning er for deg som ønsker å lære metoder for å møte og håndtere utfordringer i livet. Kurset er for deg over 18 år som opplever livet som utfordrende og ønsker å lære seg teknikker for å gjøre sin hverdag bedre.  

Kurs i mestring av depresjon – KID      

Kurset vil gi deg kunnskap om hva depresjon er og hvordan du kan bedre den

Kurs i depresjonsmestring

     
psykiske helse. Du vil lære å forebygge depresjon ved å bli klar over egne
signaler og kjennetegn, og selv kunne håndtere nedturer  og bryte negative
tankemønster. Kurset er for deg over 18 år som opplever at livet i perioder kan
bli vanskelig, og som ønsker å lære seg teknikker for å ikke bli dårligere. 
Det arrangeres også kurs i søvn og hverdagsglede i kommunen.

Kontaktperson

Katarina T Bagge Stormo
Katarina T Bagge Stormo
Spesialsykepleier
Tlf.: 90984440