Trenger du beskyttelse mot vold og overgrep?

Krisesenteret for Gudbrandsdalen

Krisesenteret på Lillehammer gir hjelp til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Har du behov for beskyttelse og hjelp kan du ta kontakt med krisesenteret:
Tlf: 61 27 92 20 
Mobil:  414 81 220

E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Krisesenteret Gudbrandsdalen sin hjemmeside

Hvilken hjelp kan vi gi?

  • et midlertidig botilbud for deg og dine barn
  • hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser
  • råd og veiledning
  • informasjon om rettigheter

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Tvangsekteskap og omskjæring av jenter og kvinner er ulovlig i Norge. Det finnes flere steder å søke hjelp dersom du eller noen du kjenner frykter å bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller annen æresrelatert vold.

Dersom du har akutt behov for hjelp, kontakt politiet på telefon 02800 eller 112.  Hvis du er i utlandet, finn nærmeste norske ambassade her.

Både barnevern og politi har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom det er mistanke om at formålet for reisen er kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap .

Dersom du allerede er blitt utsatt for kjønnslemlestelse, kan du få undersøkelse og behandling for eventuelle plager. Kontakt din fastlege, som kan henvise deg videre.

Det finnes hjelp fra flere ulike tjenester, dersom du eller noen du kjenner er redd for å bli presset til å inngå ekteskap, bli etterlatt i utlandet eller utsatt for kjønnslemlestelse.

Skole
Uansett hvilken skole du går på kan du snakke med læreren din, helsesøster, rådgiver eller miljøterapeut.

Barnevernet 
Barnevernet kan bistå blant annet ved å:

  • avtale med deg om hvem som skal kontaktes og hva som skal gjøres hvis du ikke kommer tilbake til Norge fra ferie
  • hindre at du blir tatt med ut av landet
  • flytte deg til et trygt sted
  • gi søsknene dine beskyttelse om det trengs.

Ta kontakt med barnevernet. Om barnevernet er stengt, kan du kontakte Barnevernvakten på telefon 40 40 40 15 døgnet rundt. Se også Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

Krisesenteret 
Er du over 18 år, bor i Gudbrabdsdalen og trenger å komme vekk fra press, trusler eller vold i familien, kan du kontakte Gudbrandsdal Krisesenter på telefon:  61 27 92 20/ 41 48 12 20. Krisesenteret er døgnåpent, og tar imot både kvinner og menn.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Du kan ringe uansett hvor i landet du bor. Du kan være anonym, og telefonvakten har taushetsplikt.
Telefon: 815 55 201 (mandag-fredag kl.09-16)
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Facebook: www.facebook.com/tvangsekteskapstelefonen

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Kompetanseteamet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet.
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 9-16)
E-post: Kompetanseteamet@bufdir.no

Alle tjenestene er gratis.