Viktig melding

Individuell Plan (IP)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. Ditt mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i utarbeidelse av planen sammen med oss. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad du ønsker dette. (Helsenorge)

Individuell plan og koordinator