Individuell Plan (IP)

Individuell plan (IP) er en overordnet plan, som beskriver samarbeidet mellom tjenestemottaker og de instanser som yter tjenester. Behandlingsplaner, opplæringsplaner og andre planer er del planer, og alle planer skal henge sammen. IP er tjenestemottakers plan, og det forutsetter at tjenestemottaker er med i arbeidet.

Kontaktperson

Elise Granlien
Sykepleier