Individuell Plan (IP)

Individuell plan (IP) er en overordnet plan, som beskriver samarbeidet mellom tjenestemottaker og de instanser som yter tjenester. Behandlingsplaner, opplæringsplaner og andre planer er del planer, og alle planer skal henge sammen. IP er tjenestemottakers plan, og det forutsetter at tjenestemottaker er med i arbeidet.

Kontaktperson

Ingrid Kjos Braastad
Fagansvarlig
Mob: 911 72 995