Åpning av bofellesskapet i Iver Vålesgate 18

Nå står endelig nytt bofellesskap ferdig og flere har begynt å ta lokalene i bruk.

I den forbindelse vil det bli mulighet for å ta en titt tirsdag 20.10. fra kl 16.00 til kl 18.00. For å forebygge smitte av Covid-19, blir det organisert omvisning i små grupper.