Frisklivssentralen

 

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt og søvn. Frisklivssentralen skal være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

Hva er en frisklivsresept:

En frisklivsresept innebærer at du får hjelp til motivasjon for å justere livsstil gjennom samtaler med helsepersonell ved Frisklivssentralen. Du kan få hjelp til fysisk aktivitet, bedre kosthold, bedre søvn eller å slutte å snuse eller røyke. Vi hjelper deg å lage en plan for de neste ukene, og du får tilbud om å delta på våre frisklivstreninger og kurs. En frisklivsresept varer vanligvis i 12 uker, og kan forlenges dersom du har behov for det. Målet er at du etter oppfølgingen har fått den hjelpen du trenger for å fortsette på egenhånd. Lege, annet autorisert helsepersonell eller NAV kan henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også kontakte frisklivssentralen på eget initiativ.

Hvem kan få frisklivsresept:

Tilbudet passer for deg som ønsker å justere livsstilen og trenger hjelp til det. Primært er frisklivsresept rettet mot personer som har økt risiko for eller allerede har utfordringer eller sykdommer knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Det kan også være god hjelp ved psykiske utfordringer og det er aktuelt uansett om du er i jobb/skole, sykemeldt eller ute av arbeidslivet for kortere eller lengre tid.

Pris: egenandel på kr. 300,-

Kontaktinformasjon:

Frisklivsveileder i Ringebu kommune er lokalisert på Freskus, Tromsnesvegen 34 Fåvang.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker deltakelse på Frisklivssentralen!

Tlf: 474 75 769 eller e-post:  freskus@ringebu.kommune.no

Kurstilbud ved frisklivssentralen:

BraMat

Bra mat er et kostholdskurs som passer for alle som ønsker inspirasjon, kunnskap og motivasjon til sunn mat i hverdagen. Kurset går over fem samlinger med fokus på sunne alternativer, varedeklarasjoner, utveksling av erfaringer, oppskrifter og praktisk matlaging.

Kursavgift kr. 300,-.

SovGodt

Søvnkurset SovGodt er for personer som har lette søvnplager eller insomni. Kurset går over fire kurskvelder, og tar for seg temaene søvn og søvnvansker, kartlegging av søvnvaner, stimuluskontroll, holdninger til søvn og søvnrestriksjon.

To spørsmål man ofte stiller i forbindelse med søvn:

- Har du ofte (mer enn tre ganger i uken) problemer med å sovne om kvelden, våkne for tidlig eller sove urolig i løpet av natta?

- Hvis ja: opplever du at dette påvirker hvordan du fungerer i hverdagen?

Hvis svaret på det første spørsmålet er ja, og svaret på det andre spørsmålet er dårlig fungering på dagtid, har du mest sannsynlig insomni.  Du kan da ha god nytte av deltakelse på søvnkurs i regi av Frisklivssentralen.

Kursavgift kr. 300,-

Kursene arrangeres i samarbeid med Frisklivssentralene i Sør-Fron og Nord-Fron.

Kontaktperson

Tuva Brevik
Daglig leder Freskus / Frisklivsveileder
Mob: 47475769