Helsestasjonen

Helsestasjonen er en tjeneste til alle barn og ynge i aldersgruppen 0-20 år.

Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperpektiv.

Helsestasjonen er organisert under tjenesteområde helse og mestring.

I lov om pasient og brukerrettigheter heter det §6-1.Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Kontaktperson

Marit Listad
Marit Listad
Avdelingsleder
Tlf: 61 28 39 30
Mob: 970 45 124