Viktig melding

Helsestasjonen

Helsestasjonen er en tjeneste til alle barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperpektiv.

Helsestasjonen er organisert under tjenesteområde helse og mestring.

I lov om pasient og brukerrettigheter heter det §6-1.Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 425 kB)

Kontaktperson

Edel Haugen Bakken
Edel Haugen Bakken
Helsesøster
Tlf.: 47469673