Kontaktinformasjon

Hvis du ser på denne siden med mobiltelefon kan du snu den på siden for å se bilder av ansatte, hvis de ikke dukker opp i stående visning.

Mari Hallum Borgedal
Helsesykepleier
404 33 208
mari.hallum.borgedal@ringebu.kommune.no

 

Edel Bakken
Helsesykepleier
474 69 673
edel.bakken@ringebu.kommune.no

 

   Stine Moheim
Sykepleier
462 80 032
stine.moheim@ringebu.kommune.no

 

Silje Enger 
Sykepleier/jordmor 
474 65 363
silje.enger@ringebu.kommune.no

 


  

Signy Brandstad Stubrud
Jordmor
480 36 321
signy.brandstad.stubrud@sor-fron.kommune.no

 

Inger Blytt Vestad
Sykepleier
404 36 909
inger.blytt.vestad@ringebu.kommune.no

 

  Helene Strøm Kraabøl
Sykepleier
913 54 835
helene.strom.kraabol@ringebu.kommune.no