Kontaktinformasjon

Hvis du ser på denne siden med mobiltelefon kan du snu den på siden for å se bilder av ansatte, hvis de ikke dukker opp i stående visning.

Klikk for stort bilde Mari Hallum Borgedal
Helsesykepleier
404 33 208
mari.hallum.borgedal@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde Edel Bakken
Helsesykepleier
474 69 673
edel.bakken@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde Stine L. Sletten
Sykepleier
913 54 835
stine.marit.lillemoen.sletten@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde Silje Enger
Sykepleier/jordmor
474 65 363
silje.enger@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde Lisbeth Gunstad
Jordmor
488 67 118
lisbeth.gunstad@ringebu.kommune.no

 

Klikk for stort bilde Inger Blytt Vestad
Sykepleier
404 36 909
inger.blytt.vestad@ringebu.kommune.no