Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapitjenesten til barn og unge i Ringebu er lokalisert på Helsesenteret. Det er et tilbud til barn og unge 0 - 18 år som bor i Ringebu kommune.  
Tjenesten er gratis for barn 0-16 år.

Tjenesten kan bidra med
  • Undersøkelse og vurdering av motorisk utvikling
  • Individuell eller gruppebasert oppfølging ved forsinket eller avvikende motorisk utvikling
  • Veiledning til foresatte, personale i barnehage og skole og eventuelle andre samarbeidspartnere
  • Tilrettelegging for at barn kan være aktive i sine omgivelser
  • Søknad, utprøving og tilpasning av hjelpemidler
  • Bidra til tverrfaglig samarbeid rundt barn med sammensatte behov
Når kontakter du tjenesten
  • Dersom du er usikker rundt ditt barns utvikling
  • Dersom du trenger veiledning rundt tilrettelegging i ditt barns omgivelser
  • Dersom ditt barn trenger hjelpemidler
  • Rehabilitering ved skade eller smertetilstander
Hvem kontakter du

Fysioterapeuter barn

Fysioterapeuter barn
Navn Kontor Telefon Tilgjengelighet
Thea Stenshagen Helsesenteret fysioterapeut for barn 911 70 670 mandag - fredag ( i permisjon, tilbake i 40 % 17. mars)
Turnusfysioterapeut Linåkertunet 488 68 909 mandag - fredag