Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapitjenesten til barn og unge i Ringebu kommune er lagt under Helsestasjonen, og er lokalisert på Helsesenteret. Det er et tilbud til barn og unge 0-18 år som bor i Ringebu kommune.  

Mål med tjenesten:

  • Undersøkelse/vurdering av motorisk utvikling
  • Tilbud om kontroll av barnet ved 4 måneders alder på helsestasjonen
  • Tilbud om 4-årskontroll i barnehagen
  • Individuell eller gruppebasert trening ved forsinket/avvikende motorisk utvikling
  • Veiledning til foreldre, personale i barnehage og skole
  • Søknad, utprøving og tilpasning av hjelpemidler hos barn med behov for tilrettelegging i hverdagen
  • Bidra til mest mulig samkoordinering av tjenester for barn og familier med langvarige og sammensatte behov, for eksempel ansvarsgrupper og arbeid med individuell plan 

 

Pris:

Tjenesten er gratis inntil fylt 16 år

Kontaktinformasjon:

Ved behov for tjenester fra fysioterapeut, ta kontakt direkte

Kontaktperson: Kaja Flyen Øyen, fysioterapeut. Telefon: 91170670

Arbeidstid: mandag - fredag, 8.00-15.30

Besøksadresse: Ringebu Helsesenter, Trimvegen 1, 2634 Fåvang