Jordmor

Jordmortjenesten i Ringebu kommune er en selvstendig tjeneste underlagt tjenesteområdet Helse og mestring, og er lokalisert på helsestasjonen på Fåvang. 

Svangerskapsomsorgen er et tilbud til alle gravide kvinner i Ringebu kommune, barnefar og eventuelt pårørende

 

Jordmor er på helsestasjonen hver mandag.

Ta kontakt direkte eller med ekspedisjonen på Legekontoret for timebestilling

Tlf jordmor: 48 03 63 21

Tlf ekspedisjon legekontoret: 61 28 39 10
 

Tjenestens innhold:

 • Vanlig svangerskapskontroll med prøver og undersøkelser
 • Veiledning om svangerskapsrelaterte plager og levevaner som kan påvirke mor og foster. Undervisning om svangerskap, fødsel og barseltid
 • Tilbud om gruppevis omvisning og undervisning ved føde- og barselavdelingen på Sykehuset Innlandet, Lillehammer, for den gravide og partner
 • Samtaler og veiledning ved fødselsangst
 • Informasjon om amming/ammeveiledning
 • Forberedelse til foreldrerollen
 • Informasjon om muligheter for stønad
 • Etterkontroll og oppfølgingssamtale etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Jordmor har tilbud om akupunkturbehandling
 • Jordmor henviser til ultralydundersøkelse og spesialisthelsetjenesten ved behov
 • Jordmor samarbeider med fastlege, gynekolog, fødeavdeling, barselavdeling, helsesøstertjenesten, NAV og andre helse- og sosialtjenester i kommunen
 • Jordmor benytter tolketjeneste ved behov
 • Jordmor har taushetsplikt
 • Den gravide kan selv velge hvor hun ønsker å gå til kontroll: fastlege, jordmor eller en kombinasjon
 • Det anbefales 7-8 konsultasjoner i et normalt svangerskap, og ultralyd i uke 17-19.

Hva kan du forvente av jordmortjenesten.

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet
 • Å delta og få innflytelse i det som angår deg og din partner/familie
 • Kunnskap om svangerskap, fødsel og barseltid
 • Samarbeid og kontakt med andre tjenester
 • At taushetsplikten blir overholdt
 • Time til kontroll eller samtale etter avtale

Hva forventer jordmortjenesten av deg som bruker?

 • At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss
 • At du sier fra hva du ønsker deg og hva du eventuelt ikk er fornøyd med
 • At du møter til avtale eller sier fra hvis avtalen ikke passer

Klage:

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med med utførelsen av tjenesten, kan du klage. Forklar hva du ikke er fornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Klagen sendes til Helsesenteret v/ avdelingsleder Marit K. Listad, Trimvegen 1, 2634 Fåvang