Ergoterapi- og Fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten har 1,8 årsverk for ergoterapeut og 2 årsverk for fysioterapeut, samt 1 årsverk for turnusfysioterapeut.
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten er organisert under Helse og mestring, og har kontorplass på Linåkertunet bo- og rehabilitering. Barnefysioterapeuten er lokalisert på Ringebu Helsesenter. 

Kontaktperson

Tonje Hansen
Tonje Hansen
Ergoterapeut
Tlf: 47463349
Elin Kvitrud
Elin Kvitrud
Ergoterapeut
Tlf: 47455930
Mona Iren Mjøen
Mona Iren Mjøen
Fysioterapeut
Tlf: 47469527
Kaja  Flyen Øyen
Kaja Flyen Øyen
Fysioterapeut barn og unge
Tlf: 91170670
Thea Stenshagen
Spesialfysioterapeut, barn og unge (permisjon)
Tlf: 91170670