Ergoterapi- og Fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten har 1,8 årsverk for ergoterapeut og 2 årsverk for fysioterapeut, samt 1 årsverk for turnusfysioterapeut.
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten er organisert under Helse og mestring, og har kontorplass på Linåkertunet bo- og rehabilitering. Barnefysioterapeuten er lokalisert på Ringebu Helsesenter. 

Kontaktperson

Mona Iren Mjøen
Mona Iren Mjøen
Fysioterapeut
Mob: 474 69 527
Thea Stenshagen
Spesialfysioterapeut, barn og unge
Tlf: 91170670
Kristine Stava
Turnusfysioterapeut
Tlf: 48868909
Tonje Hansen
Tonje Hansen
Ergoterapeut
Mob: 474 63 349
Hanne Mette Aarnes
Hanne Mette Aarnes
Ergoterapeut
Mob: 474 55 930