Viktig melding

Ergoterapi- og Fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten har 1,8 årsverk for ergoterapeut og 2 årsverk for fysioterapeut, samt 1 årsverk for turnusfysioterapeut.
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten er organisert under Helse og mestring, og har kontorplass på Linåkertunet bo- og rehabilitering. Barnefysioterapeuten er lokalisert på Ringebu Helsesenter. 

Kontaktperson

Tonje Hansen
Tonje Hansen
Ergoterapeut
Tlf.: 47463349
Mona Iren Mjøen
Mona Iren Mjøen
Fysioterapeut
Tlf.: 47469527
Thea Stenshagen
Thea Stenshagen
Spesialfysioterapeut
Tlf.: 91170670