Ergoterapi- og Fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten har 1,8 årsverk for ergoterapeut og 2 årsverk for fysioterapeut, samt 1 årsverk for turnusfysioterapeut.
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten er organisert under Helse og mestring.
Barnefysioterapeuten er lokalisert på Ringebu Helsesenter, de andre har kontorplass på Linåkertunet bo og rehabilitering.

Kontaktperson

Marit Listad
Marit Listad
Avdelingsleder
Mob: 970 45 124