Ergoterapi- og Fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten har 1,8 årsverk for ergoterapeut og 2 årsverk for fysioterapeut, samt 1 årsverk for turnusfysioterapeut.
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten er organisert under Helse og mestring.
Barnefysioterapeuten er lokalisert på Ringebu Helsesenter, de andre har kontorplass på Linåkertunet bo og rehabilitering.

Kontaktperson

Mona Iren Mjøen
Mona Iren Mjøen
Fysioterapeut
Mob: 474 69 527
Hanne Mette Aarnes
Hanne Mette Aarnes
Ergoterapeut
Mob: 474 55 930
Tonje Hansen
Tonje Hansen
Ergoterapeut
Mob: 474 63 349