Viktig melding

Fysioterapi

​​​​​​“Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.” (Norsk Fysioterapeutforbund) 

  • Det er egenandel på fysioterapi som inngår i frikortordningen. Vi bruker Helfo sine gjeldende Vi bruker Helfo sine gjeldende takster
  • Det trengs ikke henvisning for å gå til fysioterapeut
  • Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid og brukere som har vanskelig for å kunne benytte det private fysioterapitilbudet. Det er ofte barn og eldre med sammensatte problemstillinger. Annen fysikalsk behandling utføres av fysioterapeuter på institutt

Kontaktperson

Mona Iren Mjøen
Mona Iren Mjøen
Fysioterapeut
Tlf.: 47469527
Thea Stenshagen
Thea Stenshagen
Spesialfysioterapeut
Tlf.: 91170670