Fysioterapi

Generelle arbeidsoppgaver:

  • Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot helsestasjon, barnehage, skole, arbeidsplass.
  • Undersøkelse, vurdering og behandlingstiltak rettet mot enkeltpersoner eller grupper i eget hjem eller institusjon.
  • Hab / rehab. arbeid i samarbeid med bruker, pårørende og annet fagpersonell.
  • Veiledning, rådgivning og pedagogisk virksomhet rettet mot brukergrupper, pårørende og personale.

Hvem skal jeg henvende meg til?

  • For henvendelser som gjelder barn og ungdom 0-20 år, kontakt fysioterapeut tilknyttet Helesenteret.
  • For henvendelser som gjelder voksne og eldre, kontakt fysioterapeut tilknyttet Linåkertunet.
     
  • Kommunal fysioterapi ytes fortrinnsvis til barn under 12 år,  voksne og eldre i institusjon og hjemmeboende. 
  • Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale tilbyr tjenester til yrkesaktive og hjemmeboende personer. 
Fysioterapeuter
Navn Kontor Telefon Tilgjengelighet
Mona I. Mjøen Linåkertunet 474 69 527 mandag - fredag
Tiril Vehus Linåkertunet (turnusfysioterapeut) 488 68 909 mandag - fredag
Kaja Flyen Øyen Helsesenteret (turnusfysioterapeut) 911 70 670 mandag - fredag
Privatpraktiserende fysioterapeuter
Telefon Institutt Navn Tilgjengelighet
61 28 07 89 Vålebru fysikalske institutt Hans Rosenborg mandag - fredag
61 28 07 89 Vålebru fysikalske institutt Bergfrid Aartun man, tirs, tors, fre
456 15 713 Ringebu fysikalske institutt Frans M. Hjelstuen mandag - fredag
462 97 203 Fåvang Fysioterapi Silja S.Engen mandag - fredag

Kontaktperson

Mona Iren Mjøen
Mona Iren Mjøen
Fysioterapeut
Mob: 474 69 527