Fysioterapi for voksne

Fysioterapi for voksne i Ringebu er lokalisert på Linåkertunet. Det er et tilbud til voksne og hjemmeboende eldre som av ulike årsaker ikke kan benytte fysioterapi på institutt.  

Hva kan tjenesten bidra med
  • Undersøkelse og vurdering av voksne og eldre med sammensatte problemstillinger 
  • Individuell eller gruppebasert oppfølging 
  • Veiledning til nærkontakter og samarbeidspartnere 
  • Søknad, utprøving og tilpasning av hjelpemidler
  • Bidra til tverrfaglig samarbeid rundt personer med sammensatte behov 
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid 
Når kontakter du tjenesten
  • Dersom du opplever funksjonsfall i hverdagen 
  • Samarbeidspartnere henviser tjenesten ved behov 
  • Ved skader og plager i muskel og skjelett, kontakt fysioterapeut på institutt
Hvem kontakter du

Fysioterapeuter Voksne

Fysioterapeuter Voksne
Navn Kontor Telefon Tilgjengelighet
Mona I. Mjøen Linåkertunet 474 69 527 mandag - fredag
Turnusfysioterapeut Linåkertunet 488 68 909 mandag - fredag