Viktig melding

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre sine daglige aktiviteter. Tilbudet er aktuelt i alle aldre og livsfaser. Hensikten er at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen og aktiv i dagliglivet i og utenfor hjemmet. Ergoterapi tar utgangspunkt i det som er viktige aktiviteter for deg. 

Hva kan tjenesten bidra med
  • Kartlegging av funksjonsnivå 
  • Trene på å utføre daglige gjøremål 
  • Tilrettelegging av omgivelser 
  • Bistand til å søke på, samt opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
  • Utprøving og tilpasning av hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og tryggere
  • Synskontakt
  • Hørselskontakt

Ergoterapeut Elin Kvitrud er syns- og hørselskontakt i Ringebu Kommune.

Når kontakter du tjenesten
  • Når du opplever å ha vansker eller ikke lenger klarer å utføre dine daglige, praktiske oppgaver som du har klart tidligere; Gå på butikken, dusje, besøke venner og familie etc.  
  • Ved behov for hjelpemidler eller tilrettelegging for å kunne utføre dine daglige gjøremål. 
  • Når du ønsker veiledning og tilrettelegging eller trening for å bli mer selvhjulpen. 

Hvem kontakter du

Ergoterapeuter

Ergoterapeuter
Navn Kontor Tilgjengelig Telefon
Elin Kvitrud Linåkertunet man-tors 474 55 930
Tonje Hansen Linåkertunet man-fre 474 63 349

 

Kontaktperson

Tonje Hansen
Tonje Hansen
Ergoterapeut
Tlf.: 47463349
Elin Kvitrud
Elin Kvitrud
Ergoterapeut