Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Hensikten er at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen og aktiv i dagliglivet i og utenfor hjemmet, samt forebygge ulykker i hjemmet.

Generelle arbeidsoppgaver:

  • Legge til rette for å fremme helse gjennom fysisk aktivitet
  • Brukere får hjelp til søknad på hjelpemidler
  • Hjelp til funksjonstrening/trening i daglige aktiviteter/gjøremål
  • Tilrettelegging av bolig
  • Støttesamtaler eller formidling av andre tjenester

Ergoterapeut er synskontakt og hørselskontakt i kommunen.

Det er ansatt to ergoterapeuter i Ringebu kommune.

Hanne Mette Aarnes arbeider i 100 % stilling og jobber i all hovedsak hjemmebasert.

Tonje Hansen arbeider i 80 % stilling og er tilknyttet korttids/rehabiliteringsavdelingen ved Linåkertunet. Hun følger opp pasienter under og etter opphold på avdelingen.

Ergoterapeuter
Ergoterapeuter
Navn Kontor Tilgjengelig Telefon
Hanne Mette Aarnes Linåkertunet man - fre 474 55 930
Tonje Hansen Linåkertunet man - tors 474 63 349

Kontaktperson

Hanne Mette Aarnes
Hanne Mette Aarnes
Ergoterapeut
Mob: 474 55 930
Tonje Hansen
Tonje Hansen
Ergoterapeut
Mob: 474 63 349