Viktig melding

Hjelpemiddelformidling

Kortvarig behov

Kommunens hjelpemiddellager låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse. 

I lageret har vi hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene. Som for eksempel: Toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer. 

Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov. 

Du kontakter lageret og avtaler tidspunkt for utlån. Ringebu kommune ønsker at dersom det er mulig å hente og levere hjelpemidler selv bør dette gjøres.  

 Alle utlån blir registrert digitalt på låner. Det er ikke depositum for lån, men låner har ansvar for at hjelpemidlene blir brukt på en måte som ikke forringer funksjon  og er rengjort ved innlevering.  

Lageret er betjent torsdager i tidsrommet 08.00-10.00 for henting og levering av hjelpemidler.
Henting og levering utover åpningstid avtales - se kontaktliste.
Ved levering utenom åpningstid er det viktig at det som leveres inn er merket med låners navn.

 

 

Langvarig behov

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan Nav hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler. Søknad med dokumentasjon sendes NAV. 

NAV Hjelpemiddelsentral  behandler søknader og fatter vedtak om utlån. Samt veilede kommunens formidlere i sammensatte og kompliserte saker. 

Det er bruker som er søker av hjelpemidler, helsepersonell bistår bruker med søknad/begrunnelse for hvordan hjelpemidler kan bedre brukers evne til selvhjulpenhet, eller kunne bli pleiet i eget hjem.  

Hvordan søke om hjelpemidler

Kommunens ergoterapitjeneste bistår med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel og gir opplæring i bruk. Ergoterapitjenesten kan også gi veiledning og hjelp til brukere og andre kommunale tjenester om hvordan de kan søke om hjelpemidler. 

Det er hjelpemiddelkontakter i hjemmetjenesten, HDT og tilrettelagte tjenester som kan søke om eller bestille hjelpemidler til brukere de har kontakt med i tjenesten.  

Fysioterapitjenesten formidler og bistår med hjelpemidler til forflytning og bevegelse. 

Kommunal hjelpemiddeltekniker gir veiledning om hvordan du vedlikeholder hjelpemidlene dine og gir hjelp med montering og reparasjon. 

 

Kartlegging og vurdering av behov 

Årsaken til funksjonssvikt må alltid utredes først. 

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på og innlæring av nye arbeidsteknikker, bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler. 

Tilpasning og montering 

Du kan selv, eller ved hjelp av pårørende, utføre enklere vedlikehold og montering jf. medfølgende bruksanvisning. 

Du kan få bistand med de vanligste tekniske tilpassing og montering av kommunal hjelpemiddeltekniker. 

Komplisert tilpassing og montering utføres i samarbeid mellom kommunal formidler og  NAV hjelpemiddelsentral. 

Levering og retur av hjelpemidler 

Det er utlevering fra NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet en gang i uken, hver torsdag.  

Hastesaker: Hjelpemiddelsentralens definisjon av hastesaker gjelder hjelpemidler ved terminalpleie og sårproblematikk. Blir utlevert ved neste levering, forutsatt at hjelpemidlet er tilgjengelig på lager. 

Hvem kontakter du

 

Kommunalt hjelpemiddellager
Navn Funksjon Tilgjengelig Telefon
Jette Pedersen Hjelpemiddeltekniker tirsdag - fredag 458 77 148
Ingeborg Gjerdingen Ergoterapeut mandag - fredag 474 55 930
Tonje Hansen Ergoterapeut mandag - fredag 474 63 349

 

Adresse, telefon og e-post

Besøksadresse: Linåkertunet Bo- og Rehabilitering, Sandmovegen 10, Fåvang.

Telefon: 458 77 148/612 83 300/453 75 525 

E-post: hjelpemiddelutlaanlager@ringebu.kommune.no 

Kontaktperson

Jette Pedersen
Sjåfør
Tlf.: 45877148