Hjelpemiddelformidling

Kommunens hjelpemiddellager ligger på Linåkertunet Bo og Rehabilitering, Fåvang

Korttidsutlån:

Midlertidige behov for hjelpemidler skal ivaretas av kommunen. Med midlertidig menes behov inntil 2 år. Dersom behovet viser seg å bli varig, det vil si utover 2 år, kan det være grunnlag for å søke NAV Hjelpemiddelsentral om utlån av aktuelt hjelpemiddel.

Ringebu kommunes kommunale hjelpemiddellager er lokalisert til Linåkertunet (tidl. Ringebu Alders og Sjukehjem).

Lageret er betjent hver tirsdag i tidsrommet 10.00 - 13.30 for henting og levering av hjelpemidler.
Henting og levering utover åpningstid avtales - se kontaktliste under.
Ved levering utenom åpningstid er det viktig at det som leveres inn er merket med låners navn.

Alle utlån bli registrert på låner. Det er ikke depositum for lån, men låner har ansvar for at hjelpemidlene blir brukt på en måte som ikke forringer funksjon.

Hjelpemidler til utlån er for eksempel rullator, rullestol, dusjstol, toalettforhøyer, krykker og gripetang. 

 

 

Kommunalt hjelpemiddellager
Navn Funksjon Tilgjengelig Telefon
Jette Pedersen Vaktmesterhj.midl tirs,ons,tors, fre 458 77 148
Hanne Mette Aarnes Ergoterapeut man - fre 474 55 930
Tonje Hansen Ergoterapeut man - tor 474 63 349

 

 

Langtidsutlån:

Hjelpemidler til varig utlån (over 2år) må bestilles eller søkes om fra NAV Hjelpemiddelsentral.
Ta kontakt med Hanne Mette Aarnes eller Tonje Hansen.

Hjelpemidler som er søkt/bestilt fra NAV Hjelpemiddelsentral blir levert til Linåkertunet hver torsdag.
Bruker kontaktes for avtale om utlevering. Avhengig av type hjelpemiddel avtales det om bruker henter selv eller om det skal kjøres ut av vaktmester/ergoterapeut/hjemmetjenesten.  

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvordan+soke

Kontaktperson

Jette Pedersen
Tlf: 458 77 148