Ringebu kommune har ca 4400 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang og det er kommunen som står ansvarlig for drift av legekontoret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs. legene har en "null-avtale" med kommunen. Vi har for tiden  5 fastleger, 1 turnuslege og 4,6 stillingshjemler for hjelpepersonell ved legekontoret. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt og har egen sykehjemslege.

Ringebu kommune har opprettet ny fastlegehjemmel med tiltredelse etter avtale. Det vil bli overført pasienter fra andre fastlegelister som en startliste. 

 

Vi søker etter en lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Det legges stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Informasjon om stillingen kan gis av tjenesteleder Berit Aarnes tlf. 93402311 eller e-post bea@ringebu.kommune.no  Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.61283910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no  

Søknadsfrist  10.01.2022.

Søknaden merkes med saksnr. : 21/3860

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §20. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling.

 

 

 

 

Ringebu kommune har terapisvømmetilbud til barn og unge, det er fysioterapeut som leder svømmetilbudet. Svømmingen foregår på mandager i tidsrommet 13.10 – 14.50 på Ringebu ungdomsskole.

Vi er i behov av 3 -4 assistenter som kan assistere barna i bassenget, noen trenger også lett assistanse i garderoben.

Ønsker du deg en givende liten ekstra jobb, er dette midt i blinken for deg, vi ser etter deg som er:

  • Trives i vann og kan svømme
  • Er ungdommelig og omgjengelig
  • Er leken
  • Har evne til å engasjere barn og unge og skape gode relasjoner
  • Er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og lærevillig
  • Er løsningsorientert, fleksibel og selvgående
  • Om du kan stå i oppdraget over lengere tid vil dette vektlegges

 

Kontaktpersoner:  

Thea Stenshagen tlf. 911 70 670

Marit Listad tlf. 970 45 124

Søknaden merkes med saksnummer: 21/3555

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.  

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».  

Nå står endelig nytt bofellesskap ferdig og flere har begynt å ta lokalene i bruk.

I den forbindelse vil det bli mulighet for å ta en titt tirsdag 20.10. fra kl 16.00 til kl 18.00. For å forebygge smitte av Covid-19, blir det organisert omvisning i små grupper. 

 

Ansatte i helse og omsorg tilbyr videokonsultasjoner med brukere/pasienter over norsk helsenett. Dette er et godkjent og sikkert nett som kan brukes til personopplysninger. Ringebu har vært med i et prosjekt for å få opp bruk av videosamtaler via norsk helsenett og har de siste to årene brukt videokommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Målsetningen har vært bedre samarbeid rundt pasienter og mindre bruk av tid til reising.

 

Tildelingskontoret i Ringebu kommune har behandlet søknader om TT - kort.

Fra 01.01.2020 er det Innlandet fylkeskommune som skal behandle alle søknadene.

Den største endringen vil være at alle som fyller kriterier vil få ordningen, det vil ikke lenger være et begrenset antall hjemler. Det vil heller ikke være venteliste på ordningen.

Det vil bli sendt ut informasjon til nåværende brukere innen utgangen av november. Nytt søknadsskjema vil bli utarbeidet og tilgjengelig på fylkeskommunens nettside.

det vil ikke bli tildelt TT - kort fra kommunen etter 01.10.2019.

Ringebu legekontor vil takke sanitetsforeningene i Ringebu og Fåvang og LHL lokallag Ringebu for  pengegaven

 

 

Helsestasjonen har kurs i Trygghetssirkelen (Circle of security) til høsten.

Fra og med uke 26 til og med uke 33 avvikles det ferie ved Ringebu Legekontor. På grunn av dette vil det bli redusert bemanning og telefontid i disse ukene.

Telefontid ved Ringebu Legekontor f.o.m. uke 26 – t.o.m. uke 33 er mellom kl. 09:00 – 11:00 og 14:00 – 15:00.

Gave til Ringebu legekontor