Ansatte i helse og omsorg tilbyr videokonsultasjoner med brukere/pasienter over norsk helsenett. Dette er et godkjent og sikkert nett som kan brukes til personopplysninger. Ringebu har vært med i et prosjekt for å få opp bruk av videosamtaler via norsk helsenett og har de siste to årene brukt videokommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Målsetningen har vært bedre samarbeid rundt pasienter og mindre bruk av tid til reising.

 

Tildelingskontoret i Ringebu kommune har behandlet søknader om TT - kort.

Fra 01.01.2020 er det Innlandet fylkeskommune som skal behandle alle søknadene.

Den største endringen vil være at alle som fyller kriterier vil få ordningen, det vil ikke lenger være et begrenset antall hjemler. Det vil heller ikke være venteliste på ordningen.

Det vil bli sendt ut informasjon til nåværende brukere innen utgangen av november. Nytt søknadsskjema vil bli utarbeidet og tilgjengelig på fylkeskommunens nettside.

det vil ikke bli tildelt TT - kort fra kommunen etter 01.10.2019.

Ringebu legekontor vil takke sanitetsforeningene i Ringebu og Fåvang og LHL lokallag Ringebu for  pengegaven

 

 

Helsestasjonen har kurs i Trygghetssirkelen (Circle of security) til høsten.

Fra og med uke 26 til og med uke 33 avvikles det ferie ved Ringebu Legekontor. På grunn av dette vil det bli redusert bemanning og telefontid i disse ukene.

Telefontid ved Ringebu Legekontor f.o.m. uke 26 – t.o.m. uke 33 er mellom kl. 09:00 – 11:00 og 14:00 – 15:00.

Gave til Ringebu legekontor

​​​​​

Ringebu Legekontor

Trimveien 1

2634 Fåvang

Tlf. 61 28 39 10

Mandag 15.04. og tirsdag 16.04. er kontoret åpent fra kl. 08:20 til kl. 15:30.

Telefontid mellom kl. 08:30 og 11:30 og 12:30 – 15:00.

Ved akutt behov for legehjelp mellom kl. 08:00 – 16:00 ring legekontorets akutt-telefon tlf.nr. 474 51 591.

Ved behov for legehjelp mellom kl. 16:00 – 08:00 ring Lillehammer Legevakt tlf.nr. 116 117.

 

Onsdag 17.04. er kontoret åpent fra kl. 08:20 – 12:00.

Telefontid mellom kl. 08:30 – 11:30.

Ved akutt behov for legehjelp mellom kl. 08:00 – 12:00 ring legekontorets akutt-telefon tlf.nr. 474 51 591.

Telefontid mandag til torsdag er mellom kl 08:30 - 11:30 og kl 12:30 -15:00

Telefontid fredager er mellom kl 09:00 -11:30 og kl 12:30 - 15:00 

Ved akutt behov for legehjelp tlf. 474 515 91

 

Husk å fornye resepter før fastlegen din tar ferie! Dersom en annen lege må signere resepten din, gis det i enkelte tilfeller ut kun minstepakning av medisinen.
 
På grunn av ferieavvikling kan det være korte perioder hvor telefonen er stengt. Akutt-telefonen 474 51 591 er da åpen.
 
Vi ønsker alle en god sommer!