Informasjon vedrørende TT - kort.

 

Tildelingskontoret i Ringebu kommune har behandlet søknader om TT - kort.

Fra 01.01.2020 er det Innlandet fylkeskommune som skal behandle alle søknadene.

Den største endringen vil være at alle som fyller kriterier vil få ordningen, det vil ikke lenger være et begrenset antall hjemler. Det vil heller ikke være venteliste på ordningen.

Det vil bli sendt ut informasjon til nåværende brukere innen utgangen av november. Nytt søknadsskjema vil bli utarbeidet og tilgjengelig på fylkeskommunens nettside.

det vil ikke bli tildelt TT - kort fra kommunen etter 01.10.2019.