Vaksinasjon og attester

All vaksinering blir registrert hos Sysvak dersom pasienten har godkjent det.

Har du spørsmål, ta kontakt med legekontoret på tlf. 61 28 39 10. 

Attester:

Betaling - attester
Attest Beløp
Førerkort Kr 650
Enkel legeattest - skole Kr 100
Andre attester (f.eks TT-kort) Kr 250
Førerkort til fly Kr 1000