Hukommelsesteam

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demenssykdom? Demensteamet er et lavterskeltilbud for personer med demens eller mistanke om demensutvikling. I tillegg er vi et tilbud for pårørende, helsepersonell og andre aktuelle berørte. 

Hva kan teamet hjelpe til med?

Vi kan

• bistå fastlegene i utredning av demenssykdom

• kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvansker

• gi informasjon om hva demens er

• informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd for bedre

hverdagsmestring

• tilby koordinering og oppfølging

• bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet

• være til støtte for de som er berørt, og trenger noen å snakke med

Teamet kommer på hjemmebesøk hvis ønskelig.

Demens er en kronisk og vanligvis gradvis forverrende sykdom i hjernen.

Typiske symptomer er:

• Nedsatt korttidshukommelse

• Vanskelig å finne igjen ting

• Leter etter ord

• Forvirring i forhold til tid og sted

• Forandringer i både humør og væremåte

• Mindre initiativ og engasjement

• Problemer med å lære nye ting

• Problemer med praktiske gjøremål

Demensvennlig samfunn

Ringebu kommune har avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om at vårt lokalsamfunn skal tilrettelegges for mennesker med demens, og at de skal oppleve å være inkludert og involvert i lokalmiljøet. 

Kontaktinformasjon

Tlf: 612 83 300 tildelingskontoret som henviser videre til Hukommelsesteamet mandag til

fredag kl.09.00- 14.00

Mail: demensteam@ringebu.kommune.no