Viktig melding

Hjemmetjenesten i vår kommune

Hjemmetjenesten i Ringebu er ansvarlig for følgende tjenester:

Hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse , trygghetsalarmer, drift av Ringebu Omsorgssenter med 35 heldøgns omsorgsboliger med eget kjøkken med kafe, og dagsenter og 16 heldøgns omsorgsboliger ved Linåkertunet. Hjemmetjenesten i Ringebu har base ved Ringebu omsorgssenter og hjemmetjenesten Fåvang har hovedbase på Linåkertunet

Tjenestene som ytes tildeles gjennom tildelingskontoret i Ringebu.

 

 

Kontaktinformasjon Hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon Hjemmetjenesten
Navn Stilling Telefon
Døgnvakt Hjemmetjenesten Ringebu 913 83 224
Døgnvakt Hjemmetjenesten Fåvang 917 12 068
Døgnvakt Psykiatri 484 97 146
Rigmor Kristensen Merkantil ROS 612 83350
Venke Kjos Avd.leder h.tj. Ringebu 474 85 689
Irena Svelle Avd.leder hj.tj. Fåvang 906 64 781

Kontaktperson

Marit Vestad Førlandsås
Marit Vestad Førlandsås
Leder
Tlf.: 47907996
Venke Kjos
Venke Kjos
Avd.leder
Tlf.: 47485689
Irena Svelle
Irena Svelle
Avd.leder
Tlf.: 90664781