Matombringing

Beskrivelse av tjenesten

  • Middag til hjemmeboende kan leveres 1 gang i uka inntil 7 porsjoner. Middag som kjøres ut er vakuumert og kald ved levering og må varmes opp i kjele eller mikrobølgeovn

Kriterier

  • Eldre og funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.
  • Behovet for tjenesten vurderes individuelt

Tjenestenivå

  • Middag som tilbys til hjemmeboende i Ringebu kommune er produsert i henhold til ernæringspolitiske retningslinjer
  • Tilkjørt middag skal være et bidrag til ett variert kosthold og forebygge feilernæring

Hjemmel

  • Matombringing er en ikke lovpålagt tjeneste
  • Ved en eventuell klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt, i henhold til Forvaltningsloven § 28.

Egenbetaling

  • Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret.

Søkeren henvender seg til

Linåkertunet, Kjøkken

tlf. 61 28 33 22 eller bruker søknadsskjema.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

Publisert av Britt Åse Høyesveen. Ansvarlig ACOS System. Sist endret 13.03.2017