Matombringing

Beskrivelse av tjenesten

  • Middag til hjemmeboende kan leveres 1 gang i uka inntil 7 porsjoner. Middag som kjøres ut er vakuumert og kald ved levering og må varmes opp i kjele eller mikrobølgeovn

Kriterier

 

  • Søkere som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Tjenestenivå

  • Middag som tilbys til hjemmeboende i Ringebu kommune er produsert i henhold til ernæringspolitiske retningslinjer
  • Tilkjørt middag skal være et bidrag til ett variert kosthold og forebygge feilernæring

Hjemmel

  • Matombringing er en ikke lovpålagt tjeneste
  • Ved en eventuell klage på vedtaket er klagefristen 4 uker fra vedtaket er mottatt, i henhold til Forvaltningsloven § 28.

Egenbetaling

  • Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret.

Søkeren henvender seg til

Linåkertunet, Kjøkken telefon 453 76 798 eller bruk søknadsskjema