Viktig melding

Velkommen til Ringebu Omsorgssenter

Sosialt møtested med tilbud om felles aktiviteter. Samtidig som du har mulighet til å trekke deg tilbake i egen leilighet.

Vår målsetting er: alle beboere skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og ha en meningsfull hverdag. Vi ønsker også å ha en god dialog med beboerne og pårørende, slik at alle føler seg respektert og ivaretatt.

Telefon: 61 28 33 50, adr: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. 

Trenger du kontakt med de som jobber i hjemmesykepleien ringer du tlf. 61 28 33 50 (innegruppa) eller tlf. 91 38 32 24 (utegruppa).

Omsorgssenteret ble bygget i 1987. Den gang besto Omsorgssenteret av 22 leiligheter på 35 m², fellesareal, kafeteria/kjøkken og kontorer. De aller fleste leilighetene er nå pusset opp og resterende tas ved ledighet. Nytt bad og ny kjøkkeninnredning med opplegg for vaskemaskin.
I 2001 stod Omsorgssenteret ferdig med ytterligere 13 leiligheter på 45 m². Disse har eget soverom. Alt i alt har senteret 35 leiligheter. Disse er betegnet som omsorgsboliger og kommer inn under Husleieloven. 


Vi har asfaltert tursti rundt Omsorgssenteret. Fint og flatt terreng for rullestolbrukere og folk med rullator. Senteret ligger 500 m unna Ringebu sentrum.

Personalgruppen har kontorer i 2 etasje. Avdelingsleder og sekretær har kontor i 1 etasje.
 

Servicetilbud:

Frisør: Er på senteret annenhver onsdag. Tlf. 416 11 413

Fotpleier: Er på senteret hver torsdag. Tlf. 920 60 949

Kjøkkenet på Omsorgssenteret åpent 7 dager i uka. Fra kl. 07.30 – 16.30. Tlf. 453 76 849.
Fra kafeen kan man kjøpe påsmurte snitter, kaker, nystekte vafler, frukt, yoghurt og mineralvann/ kaffe. Det lages middag på senteret hver dag, som serveres kl. 15.30 alle dager. Det er mulig for besøkende å kjøpe seg middag. Ring for bestilling før kl. 10.00 samme dag.

Felles frokost fra kl. 08.30-10.00, lunsj serveres kl. 12.30 og kveldsmat kl. 19.00.

 

Faste aktiviteter på Omsorgssenteret:

  • Andakt første onsdag i måneden kl. 11.00 – 12.00
  • Arbeidsstua er åpen mandag og onsdag fra kl. 10.00 – 12.30. Dette er et tilbud for beboere på omsorgssenteret og andre med tildelt tjeneste.
  • Hver lørdag salg av kaffe og vaffel med frivillige.
  • Hyggekvelder blir arrangert av aktivitetslaget og andre foreninger gjennom året.