Viktig melding

Velkommen til Eldresenterets aktivitetslag

Eldresenterets aktivitetslag er en frivillig organisasjon.

Leder i styret er Arvid Klypen. Styret består av 10 medlemmer.

Målsettingen for aktivitetslaget er å lage sosiale tilstelninger for omsorgssenterets beboere og pårørende.

Aktivitetslaget bemanner og drifter 2 minibuss. De får kommunal økonomisk støtte til å drifte disse. 

Aktivteter:

  • Bussturer i nærmiljøet
  • Bingo
  • Hyggekvelder
  • Sankthans fest
  • Kjøper inn blomster til påske og jul i kafeteria