Viktig melding

Trygghetsalarm

Beskrivelse av tjenesten

 • Målet med tjenesten er å gi trygghet slik at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Personer som ikke føler tilstrekkeligtrygghet med å tilkalle hjelp via mobiltelefon kan få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarmen kan kobles opp mot ulike sensorer som f.eks. døralarm, fallalarm og røykvarsler. Tjenesten tildeles etter individuell kartlegging. trygghetsalarmen er tilknyttet en alarmsentral som formidler kontakt med hjemmesykepleien ved behov.

Trygghetsalarmtjenesten omfatter:

 • Programmering, montering og oppkobling av trygghetsalarm med sensorer
 • Montering av nøkkel boks
 • Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarm med sensorer
 • Opplæring i bruken av trygghetsalarmen
 • Etter utløst alarm vil hjemmetjenesten følge opp ved behov

Kriterier

 • Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Ringebu kommune
 • Har redusert bevegelighet med fare for fallulykker eller føler utrygghet for egen bosituasjon
 • Har en helsetilstand som kan medføre utrygghet
 • Føler ikke tilstrekkelig trygghet med å tilkalle hjelp via mobiltelefon
 • Behovet for trygghetsalarm vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå. (IPLOS)

Forventninger til den som får innvilget trygghetsalarm:

 • Bære alarmsmykket hele døgnet
 • Ikke bruke alarmen dersom telefon kan benyttes
 • Godta at det monteres en nøkkel boks på yttervegg og selv skaffe nøkkel som skal oppbevares i nøkkelboksen
 • Erstatte alarmen/alarmsmykket ved tap eller ødeleggelser
 • Kontakten til alarmen skal bestandig være tilkoblet
 • Varsle hjemmetjenesten ved reiser og lengre fravær
 • Boligen har fremkommelig vei
 • Endringer av behov meldes Tildelingskontoret

Hjemmel

 • Trygghetsalarm er en ikke lovpålagt tjeneste

Egenbetaling

 • Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret. (viser til eget skriv om betalingssatser)

For mer informasjon kontakt Linåkertunet sentralbord på telefon 453 75 525. 

Søknadsskjema