Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et av tiltakene Ringebu Kommune satser på for å bidra til en trygg og aktiv hverdag i eget hjem. 

Målet med hverdagsrehabilitering er at bruker skal øke evnen til å mestre aktiviteter i hverdagen som bruker synes er viktig og som nå er vanskelig å få til.

Tiltaket er tidsavgrenset og intensiv. Sammen med bruker vil et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetjenesten utarbeide konkrete målsetninger og plan for perioden. 

Hvem kontakter du?

Tildelingskontoret/Sentralbord Linåkertunet: 61 28 33 00