Nærturer i Ringebu

Vardberget Tina Lie

Nærturer
Det finnes mang gode muligheter til å gå tur i Ringebu kommune, både nede i dalen og på fjellet.  

Det er utarbeidet et kart og beskrivelse over 6 nærturer hvor 3 har utgangspunkt fra Ringebu sentrum og 3 har utgangspunkt fra Fåvang sentrum. Turene er godt merket og i beskrivelsen finner du hvilke tuer som er tilgjengelige med rullestol, sykkel og til fots.

Fra Ringebu sentrum:
1. Ringebu Stavkirke
2. Laugen
3. Kjønåsrunden

Fra Fåvang sentrum:
4. Den høye bro (brua er stengt inntil videre og skilting til Pilegrimsleia må følges)
5. Kilgardsrunden
6. Skakkularunden

Her kan du laste ned kartet med beskrivelse (PDF, 2 MB) av nærturene

Nærturene og mange andre forslag til turer finner du på ut.no

Stolpejakt i Ringebu gir også mange gode nærturer eller litt lengre turer om du ønsker.

Turen til Høgkleiva langs Pilegrimsleia er også verdt et besøk.

 

Hovudet av Ånond Versto Anne Vestad

Høgkleiva er blitt et attraktivt og allsidig område  Fra Ringebu kan du gå fra Landsbyen Ringebu eller parkere ved stavkirka og gå de 2,2 km sørover. Du kan også gjøre turen fra sør ved å gå fra Fåvang sentrum eller skytterbana. Uansett valg er det å følge merkingen til pilegrimsleden. På Høgkleiva finner du det flotte kunstverket «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» av kunstneren Ånond Versto. Bare kunstverket i seg selv er verdt turen. Det er utformet i stein og gir oss inngangen til flere historier fra retterstedet rett nord for Høgkleiva til pilegrimsvandringen som en indre reise, kirkas posisjon og tidslagene som ligger i dette området. På Høgkleiva er det også en gapahuk med bålplass og sitteplasser rundt så her er det gode muligheter for en lunsj ute i det fri. Tar du turen videre fra Falkesteinen og opp til det øverste punktet kan du se konturene av bygdeborgen under mose og annen vegetasjon. Fra denne toppen er det en massiv fjellvegg mot vest som var vanskelig å forsere for evt. inntrengere og det var lett å forsvare også andre veien. Rundt hele dette punktet er det vanskelig tilgjengelig terreng, og der det var lettest å komme opp lå bygdeborgen som et vern og forsvarsverk mot fiende. Men Høgkleiva har også andre element som er verdt å finne ut mer om slik som Pilegrimsleden/Kongevegen, Vardsvea og vardeplassen. God tur til et allsidig turmål.