Spillemidler

  Ringebu kommune har søknadsfrist 1. oktober på søknad om spillemider.  Det skal søke elekronisk på Anleggsregisteret. no

 

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for oppstart av søknad og informasjon vedr. nødvendig dokumentasjon, registrering i anleggsregisteret og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Skal det søkes om kommunal støtte til anlegget må dette varsles tidlig, senest 15.8, for politisk behandling i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid.

Ta kontakt med tjeneseenheten kultur på telefon 92463736 eller e-post anne.vestad@ringebu.kommune.no for informasjon. 

Søknadskriteterier finner du på www.idrettsanlegg.no

Plan for idrett og fysisk aktivitet for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron omtaler anlegg som kan søke om spillemidler for perioden 2019-2022.  Planen er under revisjon for perioden 2023-2026  Planen finner du her (PDF, 725 kB)