Spillemidler

  Ringebu kommune har søknadsfrist 1. oktober på søknad om spillemider.  Det skal søke elekronisk på www.idrettsanlegg.no.  lenke finner du nedenfor
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for oppstart av søknad og informasjon vedr. nødvendig dokumentasjon, registrering i anleggsregisteret og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Skal det søkes om kommunal støtte til anlegget må dette varsles tidlig, senest 15.8, for politisk behandling i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid.

Ta kontakt med tjeneseenheten kultur på telefon 92463736 eller e-post anne.vestad@ringebu.kommune.no for informasjon. 

Søknadskriteterier finner du på www.idrettsanlegg.no

Plan for idrett og fysisk aktivitet for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron omtaler anlegg som kan søke om spillemidler for perioden 2019-2022.  Planen er under revisjon for perioden 2023-2026  Planen finner du her