Vinterfesten

Vinterfesten i Ringebu arrangeres i uke 8,9 og 10. Lokale lag og foreninger inviteres inn som arrangører under Vinterfesten.

Vinterfesten har status som Fyrtårnarrangement og er tildelt kr 130.000 fra kommunens fond for kulturbasert næringsutvikling.

Som arrangør under Vinterfesten tilbys fri leie av kommunale lokaler samt god markedsføring. Lokale lag og foreninger samt kommunale virksomheter kan søke støtte fra Vinterfesten. Vi ønsker et variert og godt Vinterfestprogram og private aktører er velkomne som deltakere i Vinterfestprogrammet. Søknadsfrist er 15. januar.


Til søknadsskjema