Stolpejakten i Ringebu starter 17. juni

 

Velkommen til stolpejakten i Ringebu 2022!


Følg oss på Facebook for informasjon og oppdateringer.

17 juni er vi igjen klare for stolpejakten i Ringebu kommune. Ut å samle stolper på Øksendalen, Fåvang Østfjell, Kvitfjell, langs Pilegrimsleia og i nærområdet😀

Stolpejakten i Ringebu Stolpejakten er et lavterskeltilbud som er gratis for de som bruker det. Konseptet går ut på å finne stolper plassert rundt i nærmiljøet og på fjellet. Hver stolpe er inntegnet på et kart og merket med strekkode.

Venabygdsfjellet vel har i flere år hatt stolpejakt, nå har Ringebu kommune i samarbeid med lag og foreninger opprettet stolpejakt i andre deler av kommunen også. Vi er svært glade for at Vekkom utmarkslag, Vekkom løypelag, Kvitfjell alpinanlegg/Alpinco, Fåvang løypeforening, Fåvang hyttevelforening, Fåvang utmarkslag, Brekkom utmarkslag, Rotary, Tur og trim og Orienteringslaget er med som samarbeidsparter for plassering og utsetting av stolper.

Hvordan du kommer i gang.

Laste ned appen "stolpejakten" gratis fra AppStore eller Google Play, velge kart og dra ut på stolpejakt. Når du kommer til stolpen, skanner du QR koden du finner på stolpen med appen.

Eller… Registrer deg på www.stolpejakten.no, ta med deg kartet ut på stolpejakt. Noter ned bokstavkodene på stolpen og registrer kodene du har samlet, på www.stolpejakten.no når du kommer hjem.

Appen og hjemmesiden gir deg oversikt over alle stolpejaktkart i Norge, informasjon om den enkelte stolpen, hvilke stolper du har registrert og hvem som har registrert flest stolper i Norge.

Stolpejakten 2022 i Ringebu vil være tilgjengelig fra og med 17.juni til og med 16. oktober.
 

   

Nivågradering på stolpene: 

GRØNN – veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol
BLÅ – enkel, familievennlig
RØD – medium
SVART – vanskelig
Stolpejakten gir en ekstra motivasjon til fysisk aktivitet i nærområdet. Kanskje kommer du til steder som du ellers ikke ville besøkt. Stolpejakten er miljøvennlig og gir liten risiko for smittespredning, dersom du følger råd fra folkehelseinstituttet.  

Bli en stolpejeger du også!

Nedlastbare kart i PDF for 2022
Område Fåvang (PDF, 4 MB)

Område Kvitfjell/Vest (PDF, 3 MB)

Område Ringebu (PDF, 4 MB)

Årets stolper:

        Kartkoordinat
Fåvang Østfjell   stolpenr. Lat Lon
Rolldalen   rød 1 61.393922 10.313127
Turrhaugtjønnet grønn 2 61,420200 10.430035
Hemromsvarden rød 3 61,446162 10,240269
Djupdalskampen svart 4 61,432495 10,299934
Gapahuk Morketjønnet blå 5 61,473450 10,308283
Svangkampen svart 6 61,424046 10,338786
Høgtind   svart 7 61,422181 10,561694
Høgåsen   rød 8 61,493285 10,422410
Rokfjellet rød 9 61,390371 10,384994
Kverberget  rød 10 61,415167 10,282099
Svarttjønn  grønn 11 61,422730 10,293662
Myttingsbua Tannsmoen blå  12 61,445689 10,363253
Espedal   rød 13 61,463724 10,278522
Nordølom rød 14 61,467795 10,253154
Kvitfjell:          
Lindvikskampen blå 15 61.384303 10.177253
Midtre demningene grønn 16 61.398089 10.146946
Hestknappen rød 17 61.478975 10,092211
Segelstadseterkampen rød 18 61.459972 10.130422
Olavskilda blå 19 61.472915 10.135671
Bånseterkampen svart 20 61.394709 10.120914
Kvitfjellet rød 21 61.468180 10.106637
Skardbua   rød 22 61.404216 10.054230
Kroktjønnet rød 23 61.380932 10.136914
Veslefjellet rød 24 61.419095 10.070999
Svarttjønnet  grønn 25 61.414228 10.144481
Skardtjeret blå 26 61.475597 10.080260
Fossen Svinåa rød 27 61.446312 10.039640
Øksendal/Skotten        
Breifallet   rød 28 61.529104 10.321916
Skottåsen rød 29 61.496224 10.287882
Jammerdalshøgda rød 30 61.591047 10.368351
Gapahuk Langtjønnet rød 31 61.523065 10.283205
Øksendalfjellet rød 32 61.561178 10.336205
Jenstjønnet grønn 33 61.538006 10.309501
Nysæterkampen rød 34 61.548540 10.335964
Kvitberget  blå 35 61.497832 10.303896
Gillebergshaugen blå 36 61.567530 10.298462
Oppbekkfjellet  rød 37 61.591979 10.297892
Breia Skotten rød 38 61.509386 10.316005
Hjellseter Varde grønn 39 61.523929 10.240342
Klopptjønnet Gamme rød 40 61.534833 10.206382
Pilegrimsleia og nærturer        
Ringebu Stavkirke og Prestegard grønn 41 61.510209 10,173818
Skakkula   blå 42 61.478603 10.199333
Vangen   grønn 45 61.377944 10.275426
Nær Fryajuvet grønn 46 61.554717 10.065476
Panoramavegen grønn 47 61.515383 10.170370
Høie Bro   grønn 48 61.457816 10.198651
Våla Munningen grønn 49 61.521779 10.135344
Gapahuk kjønås rød 50 61.542770 10.094282
Flomvollen Fåvang grønn 51 61.475912 10.184661
Skarvollan grønn 52 61.531009 10,108787
Gapahuk Ulberg blå 53 65.531618 10.130793
Ulberg    rød 54 61.535939 10.116465
Berga   Blå  55 61.457297 10.223736
Skakkula øvre blå 56 61.471638 10.199640
Bjørkevjua blå  57 61.516632 10.153538
Opsalberget  rød 58 61.439008 10.238047
Badedammen  grønn 44 61.453101 10.185461
Vinkeldammen grønn 59 61.549692 10.137265
Krokann   rød 60 61.556915 10.153503
Myttingstrunden blå  43 61.467894 10.203816