Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

Alkoholpolitisk handlingsplan for 2020-2024 ble vedtatt i Kommunestyret 28.04.2020, sak 027/20. 

Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1. juli 2020 til 30. september 2024.

Les planen her: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 (PDF, 559 kB)