Viktig melding

Vi bistår deg

Ringebu kommune arbeider for at eksisterende næringsliv skal ha muligheter for videre utvikling. Næringsdrivende skal oppleve Ringebu kommune som en attraktiv og offensiv samarbeidspartner, både for eksisterende og nye næringsdrivere.

Næringsplan for Ringebu kommune 2015-2018:
Kommunestyret vedtok ny næringsplan for perioden 2015-2018. Næringsplan 2015-2018 (PDF, 2 MB)
 
Støtteordninger:
 
Ringebu kommune har etablert et kommunalt utviklingsfond. Utviklingsfondet skal benyttes til private og kommunale tiltak som fremmer næringsutvikling, sysselsetting og bosetting ved bl.a. etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomheter. Fondet har ingen faste søknadsfrister. 
Retningslinjer for bruk av kommunalt utviklingsfond
 
Etablering:
Næringsavdelingen gir informasjon, veiledning og rådgivning til deg som vurderer å starte egen bedrift.
Det finnes en rekke støtteordninger til hjelp for deg som ønsker å etablere egen næringsvirksomhet i Ringebu kommune.
Næringsavdelingen kan gi deg veiledning om hvilke støtteordninger som kan være tilgjengelige for deg. Ta kontakt for en uforpliktende prat uavhengig av hvor langt du er kommet i prosessen.
Nyetablerere i Ringebu har gode kurstilbud gjennom Innlandet fylkeskommunes tilbud for nyetablerere.
Du kan også søke informasjon på Altinn om emner som er viktige når du etablerer egen bedrift.

På nettsidene til Innovasjon Norge finner du også muligheter for å få hjelp som gründer.
SMBinfo inneholder nyttige guider, skjemaer og maler for deg som skal starte for deg selv.

Besøksadresse: Kommunebygget i Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Har du landbruksrelaterte spørsmål? Kontakt  Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor på tlf. 61 29 90 00

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor.

Kontaktperson

Frode Waland Martinsen
Frode Waland Martinsen
Rådgiver
Tlf.: 90012999