SFO på Ringebu skole

Ringebu skolefritidsordning           

Vekkomsvegen 14

2630 Ringebu

Tlf.: 45633796 (nede) 1 og 2 klasse.

Tlf: 48497721 (oppe) 3 og 4 klasse.

 ringebu.skole@ringebu.kommune.no

 

Åpningstider: (følger skoleruta)

 Mandager : 07.00 - 08.15   13.15 - 16.30

Tirsdager  : 07.00 - 08.15    12.20 - 16.30

Onsdager : 07.00 - 08.15     13.15 - 16.30

Torsdager : 07.00 - 08.15    12.20 - 16.30

Fredager  :  07.00 - 08.15    12.20 - 16.30

Søknadsfrist: 1.mars (se link for søknad lenger ned i artikkel)

Søknadsfrist sommerferie 1.mai (se link for søknad lenger ned i artikkel)

 

Skoleåret 2018-2019 har SFO-leder administrasjonstid følgende dager:

Mandag: kl.08.30 - 10.00 og 11.35-12.20

Torsdag: kl.10.10 - 12.20

Leder SFO

 Marianne Dokken Langseth

Pedagogisk leder Sfo

Assistent i skolen

Tlf.arb.:456 33 796 (Sfo nede 1 og2 kl.) 484 97 721 (Sfo oppe 3 og 4kl.)

Mobiltlf.: 456 00 122

marianne.langseth@ringebu.kommune.no

 

Personal SFO

 Per Arne Tande

Assistent sfo og skole

Tlf.arb.: 456 33 796

Mobiltlf.: 958 18 672

perarne.tande@ringebu.kommune.no

 

Ranveig K.T. Kvalvik

Assistent sfo og skole

Tlf.arb.: 456 33 796 (Sfo nede) 484 97 721 (Sfo oppe)

Mobiltlf.: 916 29 827

 ranveig.kvalvik@ringebu.kommune.no

Line Bakken

Assistent sfo

Tlf.arb.: 456 33 796

Mobiltlf.: 936 48 365

line.bakken@ringebu.kommune.no

 

Trykk her for søknadsskjema om plass i SFO:
https://www.ringebu.kommune.no/selvbetjening/handlers/skjema.ashx?skjemaid=10
  Trykk her for søknadsskjem om plass i SFO - sommer 2019: https://www.ringebu.kommune.no/selvbetjening/handlers/skjema.ashx?skjemaid=35  

Timer i uka

Sats pr.

1.1.2020

Bruk av 1 til 6 t/u inkl. mat

 kr   892

Bruk av  6 til 11 t/u inkl. mat

kr 1468

Bruk av 11 til 16 t/u inkl. mat

kr 2034

 

Bruk av 16 til 24 t/u inkl. mat

 

kr 2599

 

  • Antall timer pr. uke kan være en snittberegning for de som går i turnus.
  • Tilfeldige timer kan brukes ved uforutsette situasjoner som kan oppstå: kr 75 pr time.
  • 50% søskenmoderasjon
  • Oppsigelsestid er to mnd. Oppsigelse må være skriftlig.

For øvrige forhold vises det til vedtektene. (DOC, 130 kB)

 

Tilbud om sommer SFO

Sommeren 2020 vil det bli tilbud om SFO på Ringebu skole ut juni og fra 1.august 2020.  

Høstens 1. klassinger gis tilbud fra 1. august.

Søknadsskjema finner dere på Ringebu kommune sin hjemmeside

  • Sommer- SFO: Pris pr. dag 200 kr, hel uke: 800 kr (inkl.mat)