Timeplan

Fra høsten 2023 er skoledagen utvidet med en time for 3.klasse. Den er lagt til onsdag.

Artikkelliste