Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp for elever på 4.-7.trinn med lærer tilstede
Tirsdag og onsdag kl 14.00-15.00

Elevene har ikke rett på skoleskyss etter leksehjelp
Søk leksehjelp her