Priser, gratis kjernetid og redusert betaling

 Sats

Gjeldende sats 2023

Satser for 1. klasse (fra januar 23) og 2.klasse (fra august 23)

Bruk av 6 t/u eller mindre    Kr.   974,- pr. mnd.  
Bruk av 11 t/u ned til 6 t/u    Kr. 1601,- pr. mnd.  
Bruk av 16 t/u ned til 11 t/u    Kr. 2209,- pr. mnd. Kr 820,- pr. mnd. (12-16 t/u)
Bruk av 24 t/u ned til 16 t/u    Kr. 2834,- pr. mnd. Kr 1446,- pr. mnd.
Måltid per dag (inkludert i pris) Kr. 10,91 pr. dag  
Kjøp av enkelttimer  Kr. 81,78 pr. time  
  • Fast SFO-plass inkluderer måltid.
  • Antall timer pr.uke kan være en snittberegning for de som går i turnus.
  • 50 % søskenmoderasjon.
  • Foreldrebetaling på SFO-opphold (eksl. måltid) settes til maks. 6% av husstandens bruttoinntekt (særskilt søknad, se lenke om redusert foreldrebetaling).
  • Fom. 1.august 2023 innføres inntil 12 timer gratis kjernetid for elever på 1.trinn og 2.trinn. Måltid blir fakturert.
  • Oppsigelsestid er to mnd. Oppsigelsen skal være skriftlig.
  • For øvrige forhold vises det til vedtektene.

Les mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid her.

Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via Visma Husk å laste opp dokumentasjon.

Veiledning - hvordan søke redusert betaling (PDF, 326 kB)

Trenger du hjelp med søknaden tar du kontakt med assisterende rektor ved din skole.