Priser, gratis kjernetid og redusert betaling

 SatsGjeldende sats 2023

Satser for 1. og 2.klasse (fra januar 24) og 3.klasse (fra august 24)

Bruk av 6 t/u eller mindre   Kr.   1011,- pr. mnd.0,- (måltid blir fakturert)
Bruk av 11 t/u ned til 6 t/u   Kr. 1662,- pr. mnd. 
Bruk av 16 t/u ned til 11 t/u   Kr. 2293,- pr. mnd.Kr 853,- pr. mnd. (12-16 t/u)
Bruk av 24 t/u ned til 16 t/u   Kr. 2942,- pr. mnd.Kr 1504 ,- pr. mnd.
Måltid per dag (inkludert i pris)Kr. 11,- pr. dag 
Kjøp av enkelttimer Kr. 85 pr. time 
  • Fast SFO-plass inkluderer måltid.
  • Antall timer pr.uke kan være en snittberegning for de som går i turnus.
  • 50 % søskenmoderasjon.
  • Foreldrebetaling på SFO-opphold (eksl. måltid) settes til maks. 6% av husstandens bruttoinntekt (særskilt søknad, se lenke om redusert foreldrebetaling).
  • Fom. 1.august 2023 innføres inntil 12 timer gratis kjernetid for elever på 1.trinn og 2.trinn. Måltid blir fakturert.
  • Oppsigelsestid er to mnd. Oppsigelsen skal være skriftlig.
  • For øvrige forhold vises det til vedtektene.

Les mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid her.

Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via Visma Husk å laste opp dokumentasjon.

Veiledning - hvordan søke redusert betaling (PDF, 326 kB)

Trenger du hjelp med søknaden tar du kontakt med assisterende rektor ved din skole.