Sommer-SFO

I deler av sommerferien vil det bli tilbud om SFO i Ringebu kommune. En uke etter skoleslutt i juni og fra 01.august til skolestart i august

Høstens 1. klassinger gis tilbud fra 1. august. 12 timer gratis SFO for 1. og 2. klasse gjelder også sommer-SFO

Pris pr. dag 200 kr, hel uke: 800 kr (inkl.mat)

Søknadsfrist 15.mai

Fåvang skole: Søk her

Ringebu skole: Søk her

Det blir sendt ut informasjon når det åpnes for søknader.