Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et formelt møte mellom deg (tiltakshaver) og din representant (ansvarlig søker) og kommunens saksbehandler. Forhåndskonferanser er en formell oppstart av en byggesak for en eiendom. Prosjektet bør derfor være såpass konkret at det kan være formålstjenlig med en forhåndskonferanse, før du ber om dette. Normalt vil forhåndskonferanser etter pbl. være mest nødvendig for større og mer kompliserte byggeprosjekt.

Vær oppmerksom på at kommunen kan hjelpe deg forholdsvis effektivt og raskt med all grunnleggende informasjon for eiendom som skal bebygges, med svar på e-mail. Ofte vil en slik kommunikasjon være like formålstjenlig for fremdriften i saken.  Om det er uklarheter rundt konkrete vedtatte planbestemmelser, så kan dette drøftes med saksbehandler direkte på e-post.

Drøftelse av dispensasjonsforhold er ikke egnet tema for forhåndskonferanse.

Kommunen kan også be om forhåndskonferanse med deg, når den mener at det er behov for å avklare byggeprosjektet i god tid før byggesak blir sendt til kommunen.

Hvordan kan du bestille forhåndskonferanse?
Ta kontakt med din kommune for å bestille eventuell forhåndskonferanse. Ta gjerne kontakt med byggesaksavdelingen på e-mail, så kan vi rådgi deg direkte og finne ut hvordan vi raskest mulig gir det den informasjonen som er nødvendig for å vite hva som kan bygges på eiendommen og gjøre deg tryggest mulig på videre prosess. Det er viktig å få gitt informasjon skriftlig og etterrettelig informasjon. Derfor er e-post effektivt i slike tilfeller.
 

Hvem deltar i en forhåndskonferanse?
Du som tiltakshaver og din representant (ansvarlig søker) deltar. Fra kommunen møter byggesaksbehandler som kan innkalle andre myndigheter der det er behov for at de deltar i møtet.

 

Hva bør jeg ha med til forhåndskonferansen?
Du bør ha kommet så langt i planlegging av byggeprosjektet ditt at kommunen kan gi nødvendige og relevante svar.

 

Hva skjer i forhåndskonferansen?
I forhåndskonferansen gir partene hverandre gjensidig informasjon, slik at du og din ansvarlige søker skal få oversikt over hvilke muligheter som regleverket gir for det byggeprosjektet du har tenkt å gjennomføre. I møtet kan det avklares hvilke søknadstype tiltaket kommer inn under
om tiltaket krever dispensasjon fra regelverk.
Kommunen gir informasjon om saksgangen, behandlingstid og gjeldende gebyrer så langt som det er mulig.

 

Referat fra forhåndskonferansen
Kommunen skriver referat fra møtet. Referatet leveres ut på slutten av møtet eller sendes ut etter møtet til alle partene som deltok. Referatet er veiledende, men ikke bindene for videre saksbehandling.

Aktuelle linker

Plan- og bygningslovens § 21-1

Forskrift om byggesak § 6-1