Viktig melding

Plan, byggesak, kart og oppmåling

Avdeling for plan, bygg, kart og oppmåling har telefon- og besøkstid tirsdager, onsdager og torsdager fra kl. 9 til kl. 14.

  • Ring 61 28 30 00 for å komme i kontakt med oss, eller for å booke besøkstid.
  • Send e-post til post@ringebu.kommune.no. Vi svarer fortløpende, også utenfor telefontiden.
  • Ha saksnummeret, gårds- og bruksnummeret eller gatenavnet og husnummeret klart på forhånd før du kontakte oss.
PBKO-sitemap
Hva trenger du hjelp til? Relevante linker
Sjekke statusen i eller følge plansaker og byggesaker. Hente ut dokumenter i en sak. Saksinnsyn
Bygge, endre, rive eller reparere bygning, konstruksjon, anlegg eller bygningsteknisk installasjon? Tilbygg, påbygg, underbygg eller fasadeendring? Endre bruken av bygning? Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig? Etablere veg eller parkeringsplass? Inngrep i terreng? Opprettelse av ny eiendom eller endre eiendomsgrenser? Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg? Byggesak
Utgangspunktet er at alle byggetiltak er søknadspliktig, og som krever bruk av fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen. Imidlertid er noen byggetiltak unntatt søknadsplikten, og noen tiltak kan du søke om selv. - Må du byggesøke?
Info om dispensasjon, søknad, saksgang, behandlingstid, gebyr og høring. Dispensasjon