Må du sende byggesøknad?

Når du skal bygge noe vil dette enten være unntatt søknadsplikt, noe du kan søke om og bygge selv, eller noe som krever bruk av fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen. Under er en oversikt over de mest vanlige byggetiltakene.

Enebolig og fritidsbolig

Hvis du skal bygge en enebolig eller fritidsbolig, kan du ikke sende byggesøknad selv. Søknaden må utarbeides av profesjonelle firmaer (ansvarlig søker), som vil fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og andre firmaer som skal jobbe med tiltaket. Ansvarlig søker kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det betyr at du eier tiltaket, mens ansvarlig søker lager søknaden og følger søknadsprosessen for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til profesjonelle firmaer, som du må engasjere og inngå avtaler med. Firmaene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har liste over firmaer med sentral godkjenning, mens kommunen gjennom prosjektet Tettpå gjør det enkelt for deg å velge seriøse håndverkere.

Grundig informasjonsblad (PDF, 174 kB) om tiltaket fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Tilbygg