Tinglysing av rettigheter/servitutter i eiendom

Tinglysing av nye rettigheter, endring av rettigheter og sletting av rettigheter som for eksempel vegretter er privatrettslige forhold. Det anbefales at vegretter og rettigheter til å ha kabler og ledninger tinglyses. Kommunen er behjelpelig med tinglysing i forbindelse med pågående oppmålingssaker under forutsetning at partene er enige, og kan gi noe generell veiledning.

Hvordan finne ut hva som er tinglyst?

Kartverket har mer informasjon om tinglysing av rettigheter og informasjon om sletting av rettigheter.

Skjema for erklæring/avtale om rettighet.

Det anbefales at det legges ved kart som viser rettighetens plassering i terrenget som kan skrives ut fra kommunens kartløsning.

Dokumenter som skal tinglyses og slettebegjæringer skal sendes til:
Kartverket Tinglysingen, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.

Ved konflikter rundt rettigheter/servitutter kan det kreves jordskiftesak ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett.