Meråpent bibliotek.

Vi er glade over å kunne tilby våre brukere over 18 år tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid. Meråpent bibliotek er åpent hver dag fra kl.7.00 til kl.22.00. På meråpent bibliotek kan du låne, levere og hente reservert materiale. Du kan bruke publikums-PC’er og gratis trådløst nettverk. Du kan jobbe eller slappe av, alene eller sammen med andre som også har inngått avtale om meråpent bibliotek. Du kan låse deg inn på biblioteket når det passer deg best!
Vår lave bemanning legger noen begrensninger for meråpent bibliotek, men dette er uansett et godt og utvidet tilbud til deg som ønsker å låne bøker utenom betjent åpningstid. Ta kontakt med oss for inngåelse av kontrakt og opplæring. Ellinor Brænd