Ringebu bibliotek

Bibliotektjenesten er forankret i Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985.  Essensen i loven er at bibliotektjenesten skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.  Tilbudet er for alle og er gratis.

Ansatte:
Ellinor Brænd, biblioteksjef, tlf. 41 62 46 46
Mette Lyngstad, sekretær, tlf. 48 49 72 33
 

Åpningstider og kontaktinformasjon:

Ringebu bibliotek
:
Jernbanegt. 4, 2630 RINGEBU
Tlf. 45 37 78 78
E-post: ellinor.braend@ringebu.kommune.no

Betjent åpningstid: Mandag og onsdag kl. 12.00-19.00, tirsdag og fredag kl. 10.00-14.00
Meråpent bibliotek: alle dager kl. 07.00-22.00 (stengt ved arrangement, ferier og i forbindelse med helligdager).
                 

Søk i bibliotekets database og innlogging i MappaMi etc.:
http://www.ringebu.folkebibl.no/cgi-bin/websok

Ringebu bibliotek er på Facebook:
https://www.facebook.com/ringebubibliotek/

Ringebu bibliotek er på Instagram:
https://www.instagram.com/ringebubibliotek/

 

Som bibliotekets bruker kan du forvente at:
Det er gratis å bruke bibliotekets samlinger.
Du betjenes på en imøtekommende og effektiv måte.
Det skal være enkelt å bruke biblioteket.
Dine henvendelser behandles konfidensielt.
Du får svar enten direkte, pr. telefon, fax eller e-post.
Vi sørger for allsidig tilvekst til samlingene og er åpne  for dine forslag.
Vi fjernlåner fra andre bibliotek (med forbehold om hva som lånes ut).

Hva forventer vi av deg:
Vi forventer at du som bruker av biblioteket:
Alltid har med deg lånekortet.
Kjenner våre låneregler, og følger dem.
Overholder lånefrister slik at andre også får tilgang til materialet.
Melder adresseforandring ved flytting (også evt. endring i e-postadresse)
Følger bibliotekets regler for internettbruk.
Behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte.

Regional bibliotekplan
Ringebu folkebibliotek har sammen med Oppland fylkesbibliotek og de andre bibliotekene i Midt-Gudbrandsdalen utarbeidet regional bibliotekplan som ble vedtatt i  Kommunestyret høsten '07. En revidert utgave ble vedtatt høsten '13.