Viktig melding

Ringebu bibliotek

Ellinor Brænd      

Ringebu bibliotek holder til i nye, flotte lokaler i Jernbanegate 4. Vi har som mål å være en attraktiv møteplass i lokalsamfunnet, og være tilpasset moderne formidlingsformer og bibliotekfunksjoner. Vi skal inspirere og stimulere til nysgjerrighet, egenaktivitet, opplevelse, ro og fordypning.  Bibliotektjenesten er forankret i Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985.  Essensen i loven er at bibliotektjenesten skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.  Tilbudet er for alle og er gratis.

Vi ønsker deg velkommen til ditt lokale landsbybibliotek!