Kommuneplanens arealdel - avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 18.06.2019 godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 (markert med hvitt i utsnitt under):

 

 


 

KMD godkjenner ikke nye byggeområder på Skotten og Måsåplassen.

Eksisterende fritidsboliger utenfor regulerte områder som ligger i utviklingssonen, godkjennes som LNF-spredt fritidsbebyggelse med bestemmelser om utvidelse opp til 120 m2. Dette utgjør ca. 100 eksisterende fritidsboliger, fordelt på ca. 50 nedenfor Måsåplassen, 40 mellom Kroktjønn og Morketjønn og ca. 10 fordelt på Solashaugen (Skotten), Brekkom og i Åbborsjøområdet. 

Eksisterende fritidsboliger i buffersonen videreføres som LNF-formål, slik at det for disse må søkes om dispensasjon for eventuelle utvidelsesmuligheter. Dette gjelder i området mellom Venabygdsfjellet og Fåvang østfjell. Godkjente tomter fra tidligere kommunedelplan for Venabygdsfjellet og tidligere kommunedelplan for Fåvang østfjell, er videreført.

Les brevet fra KMD
her (PDF, 4 MB)

I forbindelse med byggesaker i disse områdene, har administrasjonen utarbeidet eget skriv (PDF, 980 kB)om behandlingsmåte.