Vannmåleroppgjør

I Ringebu kommune kjører vi a’ konto vannmåleroppgjør. Det vil si at du forskuddsbetaler beløp som fordeles over hver termin, ut fra et antatt forbruk. Det antatte forbruket er fastsatt ut fra tidligere forbruk, avlest eller estimert.
I vannmåleroppgjøret i januar hvert år avregnes det antatte forbruket mot det virkelige forbruket avlest på vannmåleren.

Vannmåleroppgjøret for 2023 faktureres på første termin i 2024.
Under ligger en liten forklaring til varelinjene på fakturaen. Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Vannmålerleie

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer har bestemmelser i §5-3 om at vannmåleren er kommunens eiendom, og at abonnenten må betale en årlig leie av denne. 

Forbruk vann/kloakk 2023

Dette viser det virkelige forbruket i 2023 ut fra avlest vannmåler. 

Abonnementsgebyr vann/kloakk

Dette er et årlig fastgebyr (abonnementsgebyr) for vann og avløp, som fordeles over alle terminene. 

Akonto vann/kloakk 2024

Ny a’ konto (forskuddsbetaling) for 2024. Denne fastsettes ut fra forbruk i 2023, og vil bli avregnet på neste års oppgjør.

Innbetalt Akonto vann/kloakk 2023

Dette viser hva du har forskuddsbetalt i løpet av 2023 (a 'konto), og som avregnes mot hva det virkelige forbruket var.
Dersom du har brukt mer vann enn hva som er forskuddsbetalt vil differansen belastes på fakturaen, dersom du har brukt mindre vann trekkes differansen fra på fakturaen. 

 

Vi håper at dette var til hjelp. Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 612 83 000 eller send en epost til kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no. 

Mer informasjon om gebyrer og priser finner du i Ringebu kommunes avgiftsdokument.