Vannmålere

Alle abonnenter tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett skal betale årsgebyr etter målt forbruk.

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer har bestemmelser i §6, om at forbruksgebyret for alle abonnenter skal baseres på faktisk vannforbruk og pris pr. m3, og at forbruket måles med installert vannmåler.

Vannmåler skal være innmontert senest ved tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller via annens private ledning.

I tilfeller der krav om vannmåler ikke etterkommes, stipulerer kommunen forbruket.

For alle abonnenter gjelder prinsippet om at vannmengde inn er lik avløpsmengde ut.

§7 har kommunen bestemmelser om at vannmåleren er kommunens eiendom, og at abonnenten må betale en årlig leie av denne.

Videre heter det at kostnadene for installasjon, drift, avlesning mm. må dekkes av abonnenten, og at utfyllende bestemmelser for vannmåler fastsettes administrativt.

 

AVLESNING VANNMÅLER 2019


Ringebu kommune trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og avløpsgebyr. Vi ber om at du leser av vannmåleren og rapporterer standen senest innen svarfristen 31.12.2019. 

Registrering av vannmåleravlesning på SMS:

Mottaker skal svare på mottatt sms, og skrive KUN målerstand. Det skal bare stå tall på sms som blir sendt fra de som har vannmålere. Ta ikke med røde tall, eller tall bak komma.

Registrering av vannmåleravlesning via Web:

Bruk koden du har fått på avlesningskortet og registrer standen på leseav.no
Når du leser av standen, ikke ta med røde tall, eller tall bak komma.

Link til registrering av vannmålerstand finner du her: leseav.no 

Du kan også levere svarslippen på vannmålerkortet i kommunens servicetorg. 

Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon 61 28 30 00.
Mail: kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no.