Viktig melding!

AVLESNING VANNMÅLER 2023

Ringebu kommune trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og avløpsgebyr. Vi ber om at du leser av vannmåleren og rapporterer standen senest innen svarfristen 31.12.2023. 

Registrering av vannmåleravlesning på SMS:

I starten av desember blir det sendt ut en sms til de som har vannmåler i kommunen med beskjed om å lese av målerstand på sin vannmåler. Mottaker skal svare på mottatt sms, og skrive KUN målerstand. Det skal bare stå tall på sms som blir sendt fra de som har vannmålere. Ta ikke med røde tall, eller tall bak komma.
Dersom du sender inn feil målerstand, kan du med en gang sende inn ny sms med rett målerstand. Da vil programmet forholde seg til nyeste innsendte sms.
Har du ikke mulighet til å svare innen oppgitt frist på sms vil du senere få en påminnelse. Dersom man ikke har mulighet til å svare på sms innen fristen, vil det bli sendt ut et avlesningskort.


Registrering av vannmåleravlesning via Web:

De som ikke har mulighet til å lese av vannmåler på sms vil få tilsendt et avlesningskort i posten. 
Bruk koden du har fått på avlesningskortet og registrer standen på leseav.no
Når du leser av standen, ikke ta med røde tall, eller tall bak komma.

Du kan også levere svarslippen på vannmålerkortet i kommunens servicetorg. 
Adresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu.

Spørsmål og svar - vannmåleravlesning

Jeg har fått ny vannmåler, og har hørt at denne kan fjernavleses?

Din vannmåler kan med tiden settes opp slik at den fjernavleses. Men Ringebu kommune har ikke dette systemet pr. i dag. Vi er derfor avhengig av at du leser av vannmåleren din og sender målerstand til oss.

Fristen er for kort, dette kan ikke være riktig!

Ifølge vår leverandør er maks frist som kan være på en sms 10 dager. All erfaring de har fra tidligere kommuner, tilsier at en frist på 2 eller 3 dager er mest hensiktsmessig, hvis ikke blir det å svare på SMS’en glemt. 

Jeg rekker ikke å få lest av vannmåleren innen fristen!

Det kommer flere sjanser. Det vil bli sendt ut SMS’er med påminnelse til de som ikke har lest av innen fristen i den opprinnelige SMS’en. Til slutt vil de som ikke har svart på noen av SMS’ene få tilsendt avlesningskort.  
 

Kan jeg sende svar på SMS etter at fristen er ute?

Nei, dette er ikke mulig. Avlesningen vil da ikke bli registrert. Rekker du ikke å rapportere innen fristen i SMS, vent på avlesningskort. Her vil det stå koder du skal bruke. 

Jeg har svart på SMS, men har tastet feil målerstand!

Da sender du en SMS til med korrekt målerstand. Det er den siste SMS som kommer som gjelder til enhver tid.

Hvordan leverer jeg måleravlesning når jeg har fått avlesningskort?

På avlesningskort som sendes ut, står det koder som skal brukes for rapportering av avlesning. Avlesning kan da rapporteres på www.leseav.no. Husk at hvis du vil levere måleravlesning på denne nettsiden må du vente til du får avlesningskort med kodene du skal bruke.

Jeg har ikke mulighet til å levere avlesning på SMS eller internett!

Da har du tre muligheter:  
1. Du fyller ut nederste del av avlesningskortet og sender eller leverer dette på rådhuset. Da vil vi registrere målerstanden for deg. 
2. Du kan ringe til oss på telefon 61 28 30 00 og fortelle hva målerstanden din står på. Vi registrerer for deg. 
3. Du kan sende en mail til kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no med din målerstand. Vi registrerer for deg. 

Når er siste frist for å sende inn målerstand?

Siste frist for å levere målerstand elektronisk (via SMS eller www.leseav.no) er 31.12.2023. Vi tar imot avlesninger etter dette, men da må du enten sende inn avlesningskort i posten, ringe oss (tlf. 61 28 30 00) eller sende mail (kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no) med målerstand.

Hva skjer hvis jeg ikke rapporterer inn målerstand?

Da vil ditt forbruk for inneværende år bli stipulert/anslått av systemet. Systemet tar da utgangspunkt i forrige års avlesning. Dette kan slå ut negativt hvis du da hadde et større forbruk året før. Målerstand kan korrigeres i ettertid, men må ta tas imot manuelt. Vi kan ta imot målerstand neste gang du får lest av vannmåleren. Ringebu kommune vil da avklare med hver enkelt kunde om hvordan et eventuelt avvik skal rettes opp.

 

Har du andre spørsmål? Kontakt oss på telefon 61 28 30 00. Mail: kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no.