Betaling av kommunale avgifter

Som eier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig/fritidsbolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på bolig/fritidsboligen din blir feiet, søppelet blir hentet, du har rent vann og avløpet blir håndtert. 

Betalingsfrister

Ringebu kommune fordeler de årlige gebyrene over fire terminer. På denne fakturaen betaler huseier for renovasjon, feiing, vann og avløp.

På samme faktura betales også eiendomsskatt.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt betaler du 4 ganger i året. Hvis en eiendom eies av flere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage. 

Forfall og terminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt:

  • 1. termin gjelder fra 01.01 til 31.03 – forfall rundt 20.februar
  • 2. termin gjelder fra 01.04 til 30.06 – forfall rundt 20. mai
  • 3. termin gjelder fra 01.07 til 30.09 – forfall rundt 20. august
  • 4. termin gjelder fra 01.10 til 31.12 – forfall rundt 20. november

Kravene sendes ut ca 3 uker før forfallsdato.Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan faktureringen bli fremskyndet, men forfallsdato beholdes.

Innbetaling og betalingsutsettelser

Det er notert på faktura at det påløper gebyr ved purring. Det vil bli beregnet renter på for sent innbetalte krav.
Spørsmål rundt betaling og betalingsutsettelser skal rettes til kommunens innkrevingsavdeling, Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor på mail: mgrs.innkreving@ringebu.kommune 

Informasjon om tjenester

For mer informasjon om tjenestene, se plan og teknisk sine sider. 
Plan og teknisk

 

Avgiftssatser

Gjeldende avgiftssatser finner du her: 
Priser, avgifter og gebyrer.

Har du spørsmål om din faktura?

Dersom det skulle være feil ved faktura eller du har spørsmål til denne, ta kontakt med oss på kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no 

 

Hvorfor er faktura for 1. termin annerledes enn de andre terminene?

Årsaken til at faktura for 1. termin er annerledes enn de resterende er fordi denne fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret for foregående år. 

Les mer om vannmåleroppgjør her. 

Kan jeg få månedlig faktura for kommunale avgifter?

Ja, Ringebu kommune tilbyr månedlig faktura dersom man innfrir visse kriterier.

Les mer om månedlig fakturering her.

Hvordan sier jeg opp en eFakturaavtale?

eFakturaavtalen avsluttes i nettbanken.

Hvorfor får jeg efaktura når jeg ikke har bestilt det?

eFaktura er en løsning styrt av Nets som leverer tjenester til bankene. I slutten av 2018 innførte de en tjeneste som lar kundene velge å automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Dette har medført at en del kunder har fått eFaktura-avtale uten å egentlig ønske dette.

For å avslutte din eFaktura-avtale må du logge inn i din nettbank og fjerne avtalen. Dersom du ikke ønsker å få eFaktura-avtaler automatisk opprettet i fremtiden må du også fjerne valget om automatisk opprettelse. Din bank vil kunne hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette på https://www.efaktura.no/privat på de spørsmålene som gjelder "Hva er eFaktura Ja takk til alle?"

Dersom du bruker Vipps, så har de og eFaktura slått sammen sine registre - noe som gjør at du mottar fakturaen i både Vipps og nettbanken. Dersom du ønsker å slå dette av må du gjøre følgende:

  1. Logg inn i Vipps
  2. Klikk Profil
  3. Klikk Regninger og eFaktura
  4. Velg bort Alltid Vipps eFaktura
  5. Velg evt bort Vis regninger i Vipps 

I tillegg må det slås av i din nettbank.

Du kan lese mer om dette på https://www.vipps.no/

Hva skjer når eiendommen min selges?

Når eiendommen din selges, sender megleren nødvendige dokumenter til Statens kartverk. Det går gjerne et par uker før salget blir registrert. Så snart salget er registrert, overføres informasjonen automatisk til kommunen. Når kommunen sender ut faktura på kommunale avgifter, vil fakturaen alltid gå til den som står som eier den dagen faktureringen skjer. 

Hvorfor mottar jeg faktura for kommunale avgifter når eiendommen er solgt?

Faktura sendes alltid til tinglyst eier. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.