Månedlig fakturering

 

Ringebu kommune tilbyr månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter. 

Tilbudet om månedlig fakturering er valgfritt, fakturering over 4 terminer er standard. 


Viktig informasjon:

 • Forutsetning for å få månedlig fakturering:
  • Du må motta fakturaer digitalt enten gjennom Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura, digital postkasse, eller e-post.
  • Årlige kommunale avgifter pr eiendom må overstige 3.600 kr.  
    
 • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Dette innebærer at dersom det er utstedt faktura for et kvartal kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig. Har du mottatt faktura for perioden 1.4.2020-30.06.2020 og melder inn at du ønsker månedlig faktura, vil månedlig fakturering starte fra og med 1.7.2020.
   
 • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
   
 • Månedlig faktura vil ha forfall rundt den 20. hver måned.
   
 • Dersom månedlige fakturaer ikke blir betalt ved forfall så vil denne avtalen bli slettet, og kvartalsvis fakturaer blir sendt ut igjen.


Hvordan går du fram dersom du ønsker å gå over til månedlig fakturering:

 • Fyll ut elektronisk skjema. Skjemaet finner du her.
  Vi foretrekker at alle som har mulighet til det registrerer seg her. Skjemaet er enkelt og tar under 1 minutt å fylle ut. 
   
 • Har du ikke mulighet til å fylle ut skjemaet? Ring oss på telefon 61 28 30 00.
  Oppgi navn, hvilket gårds-og bruksnummer og adresse avtalen gjelder.