Viktig melding

Sommervikarer i Helse og Omsorgstjenesten 2024

Helse og omsorgstjenesten i Ringebu kommune trenger sommervikarer innen områdene:

· Freskus frisklivs – og treningssenter

· Hjemmetjenesten i Ringebu og Fåvang. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kjøkken Ringebu    omsorgssenter

· Tilrettelagte tjenester bolig 

· Legekontoret hjelpepersonell

· Brukerstyrt personlig assistent

· Linåkertunet Heldøgns tjenester (HDT), korttidsavdeling og kjøkken

Aktuelle søkere kan være deg som har:

Bestått helsefaglig utdanning eller er under utdanning, helsefagarbeider, sykepleiestudenter, vernepleierstudenter, miljøterapeuter/miljøarbeider, pensjonerte sykepleiere og helsefagarbeidere.

Ufaglærte med erfaring er en fordel, men ingen betingelse.

Helsesekretær, bør være faglært eller under utdanning 

Vi har behov for vikarer over 18 år, men yngre fra 16 år kan også søke. 

 

Krav til søker:

Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Du må ha førerkort for å kunne være vikar i hjemmetjenesten, korttidsavdelingen, nattjenesten og tilrettelagte tjenester, men ikke nødvendig ved HDT Linåkertunet.

 

Arbeidsoppgaver

Pleie og omsorg: ivaretakelse av grunnleggende behov hos beboere og pasienter. 

Hjemmehjelpsoppgaver

Aktivisering og opptrening

Tilrettelegging og observasjoner under måltider

Kjøkkenoppgaver i avdelingene, inkludert aktivisering som gåturer, sang, høytlesning m.m.

Sekretæroppgaver og laboratoriearbeid ved legekontoret

Veilede og ta imot medlemmer på Freskus.

 

Personlige egenskaper 

Positiv og arbeidsom

Glad i nye utfordringer

Gode kommunikasjons og samarbeidsevner

Ansvarsbevisst og punktlighet

 

Du bør kunne jobbe i hele tidsrommet i uke 26 til uke 33, men minimum 4 uker. 

Opplæring gjerne med oppstart uke 22/23 eller etter avtale, men senest i uke 25. Hvis det er behov for ferie i perioden må det oppgis i søknaden eller søkes om før avtale skrives under.

Vi bruker Notus turnusprogram, hvor du har oversikt over dine vakter.

Vi benytter Gerica journalsystem/rapporteringssystem.

Legekontoret benytter Pridok som journalsystem.

 

For nærmere informasjon angående de ulike tjenesteområdene kan spørsmål rettes til:

 

Avdelingsleder hjemmetjenesten Fåvang:

Irena Svelle tlf.906 64 781 eller mail: irena.svelle@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder hjemmetjenesten Ringebu: 

Venke Kjos tlf.474 85 689 eller mail: venke.kjos@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder tilrettelagte tjenester: 

Ingjerd Kristiansen tlf. 412 18 232 eller mail: ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder Korttidsavdelingen: 

Ingrid Kjos Braastad tlf. 911 72 995 eller mail: ingrid.kjos.braastad@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder Linåkertunet heldøgns tjenester (HDT) og kjøkken: 

Ellinor Flobakk tlf. 954 77 696 eller mail: ellinor.flobakk@ringebu.kommune.no  

 

Avdelingsleder Helsesenteret 

Marit Listad Tlf.: 97045124 Marit.Listad@ringebu.kommune.no

 

Søknaden merkes med saksnr: 24/145

Søknader behandles forløpende.  

 

Lønn etter gjeldende tariff. Politiattest må framlegges.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling». Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

Vi vil gjerne se deg som sommervikar!

Helse og Omsorgstjenestene i Ringebu kommune legger stor vekt på å gi deg en god og trygg opplæring slik at du kan bidra til å gi våre pasienter og brukere en verdig og god hverdag. 

Med dette håper vi du vil trives i et godt felleskap blant gode erfarne kollegaer i sommer med mulighet for å få jobbe utover året ved enkelte avdelinger.